5 Fundamentalnych posług w budowaniu Kościoła

 
 

>> Podsumowanie spotkania
 

Zdjęcia

Filmy

Homilia ks. Jakub Łukowski

Konferencja – ks. bp Andrzej Siemieniewski

Relacja ze spotkania

Szczęść Boże Bracie

Dziękujemy Ci za wspólną modlitwę i wielbienie w ostatni piątek w kościele św. Piotra i Pawła oraz za udział w konferencji ks. bp. Andrzeja Siemieniewskiego, który powiedział do nas słowo na temat „5 fundamentalnych posług w budowaniu Kościoła”.

„I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami..” (Ef 4,11) – pisał do Efezjan św. Paweł, pokazując im jak aktualnie funkcjonuje Kościół. Bp. Siemieniewski wyjaśnił, że Paweł z Tarsu nie przedstawiał planu do wykonania, nie stawiał celu do osiągnięcia, nie formułował projektu, który mieliby Efezjanie zrealizować… Pokazał im na jakim fundamencie stoi Kościół i jaką drogą wszyscy chrześcijanie powinni podążać „celem budowania Ciała Chrystusowego” (Ef 4,12).

Wg bp. Siemieniewskiego w historii Kościoła jest wiele przykładów m.in św. Franciszka, św. Faustyny, czy św. Jana Pawła II, które dobitnie pokazują, że od czasów pierwszych apostołów nic pod tym względem się nie zmieniło. Kościół nadal tak wygląda! Fundament jest ten sam, nawet jeżeli czasami, któraś z posług jest mniej wyrazista… „Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan” (1 Kor 12,5) i dlatego posługi te nie działają niezależnie od siebie, nie rywalizują ze sobą, nie stoją wobec siebie w opozycji – współpracują, wspierają i pomagają sobie w celu budowanie Ciała Chrystusowego.

Kościół stojący od 2000 lat na takiej opoce oprze się wszelkiemu publicznemu znieważaniu, wyszydzaniu, opresjom, nikczemności, wewnętrznym trudnościom, niegodziwościom i zasadzkom złego ducha….

Również wśród nas Mężczyzn Świętego Józefa moglibyśmy próbować wskazać proroka, apostoła, ewangelistę, nauczyciela czy pasterza. Nie czynimy jednak tego, aby nie popaść w zasadzkę pychy. Zostawiamy to Jezusowi, który zrobi to w najlepszy sposób we właściwym miejscu i czasie, jeśli taka będzie Jego wola…

Niewątpliwie jednak, Bracie, możesz sięgnąć myślami wstecz, żeby zastanowić się, czy może jednak realizujesz którąś z posług…. Jeśli mówisz o Jezusie, świadczysz o Bogu swoim życiem, zapraszasz innych na Mszę Św. a choćby nawet tylko przesyłasz dalej emaila z zaproszeniem na spotkanie wspólnoty, w której działasz, to już realizujesz posługę! A może w swoim domowym kościele jesteś pasterzem dla swojej rodziny i nauczycielem dla swoich dzieci…? „Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego” (Ef 4,7). Oczywiste jest więc, że ją masz, więc działaj!

Zaproszenie

Zapraszamy na listopadowe spotkanie MsJ
23.11.2018 w piątek o godz. 18.30

jak zwykle „Pod CZWÓRKĄ”
w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej
przy ul. Katedralnej 4 /blisko Katedry/
w kościele św. Piotra i Pawła (wejście przez dziedziniec)

Temat: 5 Fundamentalnych posług w budowaniu Kościoła

Słowo skieruje do nas: J.E. ks. biskup Andrzej Siemieniewski

Profesor Nauk Teologicznych, doktor habilitowany Teologii (Duchowości) Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, doktor Teologii (Duchowości) Papieskiego Uniwersytetu Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie, licencjusz Teologii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Kapłan Archidiecezji Wrocławskiej. Wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się teologią Nowego Testamentu, egzegezą Ewangelii synoptycznych oraz starożytną historią Żydów.

Program
18.30 adoracja
19.15 msza
20.00 kawa
20.30 konferencja
22.00 zakończenie

ZAPRASZAMY !