Adoracja Jezusa Eucharystycznego

Zapraszamy do wspólnego uczestnictwa.
Sakramencie jest nieustannie obecny prawdziwy Bóg, który na nas czeka i który chce nam ofiarować swoją obecność, a z nią niezliczone łaski.