BÓG, HONOR MĘŻCZYZNA


>> Podsumowanie spotkania  

ZdjęciaNauczania

Homilia – Ks. Jerzy Morański

Konferencja „Bóg, honor, mężczyzna” – Ks. Jerzy Morański

Film z transmisji

Męskie Oblężenie Jasnej Góry – modlitwa z Wrocławia
Adoracja i Msza Święta
Konferencja „Bóg. honor, mężczyzna” – Całe nagranie 05:03 h


Tekst podsumowania

Bracie Dziękujemy Ci za wspólną modlitwę, uczestnictwo w Eucharystii w dniu 25 września i udział w konferencji pt. „Bóg, honor, mężczyzna”, którą wygłosił ks. Jerzy Morawski w kościele św. Piotra i Pawła, przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu. Nie ma innego podobnego narodu w naszej części Europy niż Polska, którego oficjalna, spisana historia zaczyna się od momentu chrztu. Polska nie ma udokumentowanej w źródłach historycznych historii przedchrześcijańskiej. Powstaje z momentem przyjęcia chrześcijaństwa i jest gotowa do współistnienia z okolicznymi narodami. Źródłem Polski i polskości jest chrześcijaństwo, bez którego Polski nie będzie. Bóg to fundament istnienia naszego państwa i narodu. Ojczyzna ma związek ze słowem ojciec, czyli z męską tożsamością niezależnie od tego czy mężczyzna ma już dzieci, jest samotny, żyje w stanie duchownym czy został powołany do bezdzietności. To ojcowizna, dziedzictwo naszych ojców, to więź między pokoleniami i duma z bycia Polakiem. Powołaniem każdego mężczyzny jest ojcostwo. Bycie ojcem to szczyt kariery mężczyzny ale ojcostwo to nie jest kwestia biologicznego zrodzenia, to dużo więcej. To wychowywanie do cnót. „Bóg, honor, mężczyzna”: jest Bóg – źródło, cel i szczyt, wszystko – i jest mężczyzna – a pomiędzy znajduje się honor, czyli więź przymierza łącząca mężczyznę z Bogiem Ojcem. Przymierze to coś więcej niż układ, pakt, umowa, przymierze… To wejście w zażyłość na poziomie rodzinnym. Przez przymierze wchodzi się w więź rodzinną, to dar z siebie. Honor to wartość dziedziczona od przodków, wyrastanie z jakiegoś domu, rodziny, wartości oraz wierność zasadom cywilizacji chrześcijańskiej zwanymi przez kościół rzymsko-katolicki cnotami: roztropność, sprawiedliwość, męstwo, miłość, szacunek, czystość, umiarkowanie itd. Świadomość własnej tożsamości i wierność tym cnotom to istota honoru mężczyzny, który w szczególny sposób łączy go z Panem Bogiem. Świadomość że od momentu chrztu świętego jest się dzieckiem Boga i należy się do jego rodu jest źródłem godności i własnej wartości człowieka. O godności nie stanowią bowiem żadne deklaracje, które mogą się zmieniać w zależności od czasu, okoliczności i potrzeb różnych ludzi bądź instytucji. O godności człowieka decyduje Pan Bóg. Bracie, jako dziecko możesz wtulać się w serce Boga i przylgnąć do niego całym sobą. A On zawsze Cię przyjmie z ojcowską miłością niezależnie od tego, ile brudu i śmieci za paznokciami. Kiedy mówi się o Bogu, to myśli się o Trzech Osobach, ponieważ Bóg jest Trójcą Świętą a zatem wspólnotą, nie samotnikiem, singlem, odludkiem. I ty bracie, nie jesteś powołany do samotności, nawet jeśli odczuwasz osamotnienie… Ludzie są stworzeni do życia we wspólnocie, nie w bólu i cierpieniu. W Trójcy Przenajświętszej Bóg Ojciec nie jest Synem Bożym i nie jest Duchem Świętym. Syn Boży nie jest ani Bogiem Ojcem ani Duchem Świętym. Duch Święty nie jest ani Bogiem Ojcem ani Synem Bożym. Jedność osób jest tak głęboka, że aż niepojęta, co nie oznacza, że jest sprzeczna z rozumem. Wg definicji św. Augustyna Ojciec to ktoś kto wszystko oddaje synowi, Syn w relacji wzajemności wszystko co ma i kim jest, oddaje Ojcu a tym wszystkim jest Duch Św. Definicja św. Augusta pozwala zrozumieć kim naprawdę jest człowiek, który został stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1,27). A zatem człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Trójcy Świętej. Dlatego najpełniejszym obrazem Boga na ziemi jest rodzina, w której mąż z miłości wszystko oddaje żonie: czas, serce, pracę, swoje ciało itp. Żona w relacji wzajemności wszystko co ma i kim jest, oddaje mężowi: uczucia, miliony drobiazgów każdego dnia i swoje ciało, A kiedy się sobie oddają następuje wymiana osób i powstaje nowe życie – dziecko, które nie jest ani mamusią, ani tatusiem. Rodzina to nie jest jakieś drugorzędne powołanie. Jego fundamentem jest to, aby każdy patrzący na nią, widział Trójcę Przenajświętszą. Chociaż każdy w rodzinie jest inny, to razem są jednością. A mężczyzna nie jest kobietą i nie może być żoną, kobieta nie jest mężczyzną i nie może być mężem, nawet jeśli komuś majaczy się inna ewentualność. Podczas przyjmowania Komunii odnawiane jest pokrewieństwo, więzi rodzinne i dziedzictwo z Bogiem poprzez spożywanie ciała i krwi Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I w człowieku i w Jezusie płynie zatem ta sama krew, są krewnymi w Bogu. Tak jak i wszyscy którzy przyjmą Komunię Świętą są wzajemnie spokrewnieni. Wspólnie przecież wołają do Boga „Ojcze nasz”! Są Bożą rodziną, dziećmi Bożymi i dziedzicami Boga. Bracie, jak silna jest Twoja wierność zasadom i wartościom cywilizacji chrześcijańskiej? Czy uważasz, że jesteś człowiekiem honoru? Zapraszamy też do odsłuchania nagrań na naszej stronie na Youtubie i subskrypcji naszego kanału

Zaproszenie

Zapraszamy na wrześniowe spotkanie MsJ.
25.09.2020 w piątek o godz. 18.30

jak zwykle „Pod CZWÓRKĄ”
w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej
przy ul. Katedralnej 4 /blisko Katedry/
w kościele św. Piotra i Pawła (wejście przez dziedziniec)

Temat: BÓG, HONOR MĘŻCZYZNA

Słowo skieruje do nas Ks. Jerzy Morański
Przez wiele lat był opiekunem Wspólnoty Słowa Sykomora.
Ci, którzy go znali mówili o Nim: „Całe życie rękawy zaciągnięte, ręce gotowe do pracy.”
Ci, którzy księdza Jerzego poznali dopiero na rekolekcjach zaciągnięte rękawy zobaczyli na własne oczy.

Program
18:30 Spowiedź i adoracja
19:15 Msza Święta
20:30 Konferencja
21:30 Kawa / herbata
22:00 Zakończenie

ZAPRASZAMY !

Planujemy transmisje na żywo !