CZAS PUSTYNI – Rekolekcje i sesje integralne

Nowa, oryginalna forma rekolekcji jest powrotem do doświadczenia Ojców Pustyni, zakłada całościowe spojrzenie na człowieka w jego wymiarze duchowym, psychicznym i fizycznym. By zapewnić dobre warunki do przeżycia doświadczenia pustyni – rekolekcje i sesje odbywają się w odludnych i atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo miejscach. W czasie sesji i rekolekcji przewidziane są dni milczenia. Przyroda rozumiana jest, jako księga natury, która objawia miłość, piękno i potęgę Boga. Sesje łączą w sobie elementy surwiwalu, pedagogikę przeżyć z głębokim przekazem treści duchowych. Wszystkie spotkania mają wymiar praktyczny i warsztatowy, przewidziana jest podczas nich aktywność fizyczna (różne formy modlitwy ciała, marsze, spacery) z elementami diet i doświadczeniem postu. Celem spotkań jest rozpoczęcie procesu głębokiej, integralnej przemiany w wymiarze duchowym, psychicznym i fizycznym. Sprawdzone w Kościele i skuteczne „Ćwiczenia duchowe” św. Ignacego Loyoli przyjmują ascetyczną i polową formę, tym samym bardziej nawiązują do żołnierskiego ducha ich twórcy. W czasie spotkań jest przewidziany czas na rozmowy indywidualne łączące praktykę kierownictwa duchowego i szkołę słuchania.

• Podczas [sesji i rekolekcji] o tyle większą odniesie człowiek korzyść, o ile się bardziej oddali od przyjaciół i znajomych i od wszelkich trosk ziemskich(…) św. Ignacy Loyola CD nr 20

• [Sesje i rekolekcje] mają na celu odniesienie zwycięstwa nad samym sobą i uporządkowanie swego życia tak, by nie ulegać jakiemukolwiek nieuporządkowanemu przywiązaniu(…) św. Ignacy Loyola CD nr 20

• Nie ogrom wiedzy napełnia i nasyca duszę, lecz raczej wewnętrzne rozumienie rzeczy i smakowanie w nich. św. Ignacy Loyola CD nr 2

• W czasie rekolekcji nie są najważniejszą nowe treści ale smakowanie i przeżywanie prawd podstawowych i najważniejszych(…) Nie od ilości wykonywanych czynności zależy sukces, ale od zakorzenia ich w Bogu. ks. Krzysztof Grzywocz

• To co pomaga w przezwyciężeniu trudności to obraz piękna przyrody. Ks. Krzysztof GrzywoczASCEZA I WOLNOŚĆ. SPOTKANIE Z BOGIEM I CZŁOWIEKIEM

Termin: 15–17 marzec 2019
Miejsce: Beskid Wyspowy (Lubogoszcz)
Kontakt: [email protected]
Wprowadzenie we współczesne rozumienie ascezy chrześcijańskiej. Skuteczność walki duchowej jest ściśle powiązana z praktykowaniem ascezy. Mistrzami tej sztuki byli między innymi Ojcowie Pustyni, św. Ignacy Loyola. Asceza jest drogą do pogłębienia więzi z Bogiem i człowiekiem, przez uproszczenie i oczyszczenie życia.
Jak we współczesnym świecie rozsądnie i rozważnie praktykować ascezę, na czym ma ona polegać, jaki jest jej sens? Sesja organizowana jest w pięknym otoczeniu natury w ascetycznych warunkach schroniskowych, dojście z parkingu pod górę, czarnym szlakiem 15 min. (bagaże będą wywożone samochodem terenowym, istnieje też możliwość wywozu uczestników). W piątek i niedzielę dieta Daniela, w sobotę post o samej wodzie. Prowadzenie: o. Józef Augustyn SJ, Piotr Słabek

CISZA I POCZUCIE WŁASNEJ WARTOSCI
Miejsce: Beskid Wyspowy (Lubogoszcz)
Termin: 26-28 kwiecień 2019
Kontakt zapisy: [email protected]
Cisza rozumiana głęboko nie tylko jak brak hałasu ale jako wewnętrzny ład i pokój jest podstawowym warunkiem pracy wewnętrznej i życia duchowego. W ciszy możemy odkryć własne wnętrze, doświadczyć bezwarunkowej akceptacji i miłości Boga. Podstawową kwestią w życiu jest poczucie własnej wartości. Jakie istnieją praktycznie sposoby jego wzmocnienia? Co zrobić by czuć się wartościowym człowiekiem? Jak pomóc najbliższym odkrywaniu ich własnej wartości?
Sesja organizowana jest w zachwycającym otoczeniu natury, warunki schroniskowe, dojście z parkingu pod górę, czarnym szlakiem 15 min. (bagaże będą wywożone samochodem terenowym, istnieje też możliwość wywozu uczestników). W piątek i niedzielę dieta Mind (aktywizująca i wzmacniająca umysł), w sobotę post o samej wodzie.
Prowadzenie: o. Jan Konior SJ, Piotr Słabek

JAK OPANOWAĆ LĘK? SESJA SURWIWALOWA
Miejsce: Beskid Wyspowy (Lubogoszcz)
Termin: 1-5 maja 2019
Kontakt: [email protected]
Sesja organizowana jest w zachwycającym otoczeniu natury, warunki schroniskowe, dojście z parkingu pod górę, czarnym szlakiem 15 min. (bagaże będą wywożone samochodem terenowym, istnieje też możliwość wywozu uczestników.) Trzy dni posiłki diety Przeciwzapalnej dwa dni post o samej wodzie. Prowadzenie: o. Jan Konior SJ, Piotr Słabek

Czas Pustyni, rekolekcje surwiwalowe
I Tydzień CD

Miejsce: Beskid Niski (Nieznajowa)
Termin: 8-16 sierpnia 2019
Zgłoszenia: [email protected]
Prowadzenie: o. Jan Konior SJ, Piotr Słabek, Kazimierz Helizanowicz (instruktor surwiwalu)
Rekolekcje w warunkach polowych (nocleg w namiotach), siedem dni postu o samej wodzie,
wcześniej 14 dni diety Daniela jak przygotowanie. Propozycja skierowana głównie do uczestników
Fundametu w warunkach polowych w 2018 lub dla osób po klasycznym Fundamencie z
doświadczeniem postu wodnego i uczestniczących w wyjazdach surwiwalowych.

Czas Pustyni, rekolekcje surwiwalowe
Fundament

Miejsce: Beskid Niski (Nieznajowa)
Termin: 18-23 sierpnia 2019
Zgłoszenia: [email protected]
Prowadzenie: o. Jan Konior SJ, Piotr Słabek,Kazimierz Helizanowicz (instruktor surwiwalu)
Rekolekcje w warunkach polowych (nocleg w namiotach) cztery dni postu o samej wodzie,
wcześniej 14 dni diety Daniela jak przygotowanie.

Noc ciemna w życiu codziennym aspekt duchowo-psychiczny
Miejsce: Beskid Wyspowy (Lubogoszcz)
Termin; 8 – 11 listopada
Zgłoszenia: [email protected]
Celem sesji jest pokazanie szerokiego spektrum doświadczenia Nocy ciemnej jako etapu i stanu pojawiającego się w życiu duchowym. Jego przejawy to długi brak wszelkich pozytywnych przeżyć religijnych, brak doświadczenia miłości Boga i Jego obecności, oschłość duchowa, wątpliwości i pokusy w istnienie Boga.
Jednym z tematów sesji byłoby ukazanie doświadczeń życia eremickiego w początkach Karmelu i w chwili obecnej. (znaczenie Ognistej strzały – klasyczne tekstu karmelitańskiego) oraz odpowiedź na pytanie jak z tych doświadczeń i mądrości może czerpać współczesnych człowiek.
Pschychologiczno-emocjonalny aspekt Nocny Ciemnej, odróżnienie jej od depresji, wpływ ciemności na ludzką psychikę. W czasie sesji przewidziane jest milczenie – dwa dni postu o samej wodzie oraz dieta warzywno-owocowa. Prowadzenie: o. Andrzej Ruszała OCD, Piotr Słabek

Dojrzałość emocjonalna i duchowa
Miejsce: Beskid Wyspowy (Lubogoszcz)
Termin; 6 – 8 grudnia
Prowadzenie: o. Wiesław Dawidowski OSA, Piotr Słabek
Zgłoszenia: [email protected]