Męskie Oblężenie Jasnej Góry 26.09.2020

Zapraszamy na męskie oblężenie Jasnej Góry 26.09.2020

We wrześniu 2020 roku, po raz czwarty wspólnie z liderami wielu męskich środowisk w Polsce organizujemy „Męskie Oblężenie Jasnej Góry” – narodową pielgrzymkę mężczyzn.

Ze względu na pandemię koronawirusa i trudności w zorganizowaniu tak dużej imprezy masowej tegoroczne Męskie Oblężenie Jasnej Góry będzie miało innych charakter niż w poprzednich latach. W dniu 26 września odbędą się uroczystości Narodowej Pielgrzymki Mężczyzn na Jasną Górę, w której wezmą udział przedstawiciele męskich środowisk katolickich. Pozostali mężczyźni są zaproszeni do lokalnego przeżywania Oblężenia w łączności duchowej z Jasną Górą poprzez organizowanie parafialnych spotkań i uczestniczenie w tym dniu w transmisji online. Natomiast na stronie https://oblezenie.mezczyzni.net/ należy dokonać zgłoszenia udziału swojej grupy w tegorocznym Oblężeniu.

W tygodniu poprzedzającym Oblężenie każdy mężczyzna będzie mógł również uczestniczyć w warsztatach online, skierowanych do męskich środowisk. To będzie 7 dni modlitw i warsztatów dostępnych zdalnie.

Ufamy Panu, że ten trudniejszy sposób uczestniczenia w Narodowej Pielgrzymce Mężczyzn przyniesie owoce w mocniejszej integracji lokalnych, męskich środowisk i w przyszłym roku zabraknie miejsc na błoniach Jasnej Góry dla przybywających tysięcy, męskich pielgrzymów z całej Polski. „Moc bowiem w słabości się doskonali (2 Kor 12,9-10).