Ogień Dwóch Serc 04/05.12.202004/05.12.2020 Ogień Dwóch Serc – Nocna Adoracja-Uwielbienie – Cam2„Na całej kuli ziemskiej, tu słabiej, tam bardziej, toczy się walka przeciwko Kościołowi i szczęściu dusz. Wróg pokazuje się w rozmaitej szacie i pod różnymi nazwami (…). Nieście orędzie miłości i ufności ku Niepokalanej, a ujrzycie, że wnet… zmieni się oblicze ziemi” (św. Maksymilian Maria Kolbe).

Bracia i siostry z wrocławskich wspólnot katolickich! Czy to wezwanie św. Maksymiliana Marii Kolbego i zawarta w nim wspaniała obietnica, rozpalają dziś nasze serca? Czy tego pragniemy, aby nasze miasto płonęło ogniem Bożej Miłości, tak, aby wszyscy Ci, którzy jeszcze Chrystusa nie poznali, mogli go spotkać poprzez nas, którzy opieramy się złu, chcąc ofiarować miłość?
Chcemy przybliżać się do płonących miłością Serc Jezusa i Maryi, modląc się przed Najświętszym Sakramentem, podczas kolejnego całonocnego czuwania uwielbieniowego, organizowanego pod hasłem „OGIEŃ DWÓCH SERC”, łączącym wspólnoty katolickie archidiecezji wrocławskiej. Jest to kolejne ze spotkań w ramach przygotowań do nadchodzącego IV Weekendu Ewangelizacyjnego „OCHRZCZENI OGNIEM”, który odbędzie się w czerwcu 2021 r. Inicjatywa ta ma błogosławieństwo pasterskie naszego Metropolity, ks. abpa Józefa Kupnego.

Tym razem spotykamy się w parafii Św. Michała Archanioła na Muchoborze Wielkim, przy ul. Stanisławowskiej 87 we Wrocławiu. Czuwanie rozpocznie się Eucharystią o godzinie 19:00 w piątek, 4 grudnia, a zakończy poranną Mszą świętą w sobotę, 5 grudnia, o godzinie 7:00. Podczas czuwania będzie czas zarówno na uwielbienie, jak i modlitwę w ciszy.
Tak jak ostatnio, zapraszamy wspólnoty do czynnego włączania się w prowadzenie modlitwy uwielbieniowej.
Czuwanie odbędzie się z zachowaniem aktualnych warunków bezpieczeństwa dotyczących spraw epidemiologicznych.

Niech „OGIEŃ DWÓCH SERC” staje się czasem wołania w jedności o Bożą strategię działania. Niech Duch Święty prowadzi nas we wspólnym dziele budowania Kościoła i w walce o ludzkie dusze!
Miłością Jezusa i Maryi chcemy się podpalać i tej miłości chcemy się uczyć, aby nasze życie zawsze było świadectwem!
Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!
Żywy płomieniu Miłości Niepokalanego Serca Maryi, oślepiaj szatana!

o. Krzysztof Piskorz OCD
„Katolicy na ulicy”, organizatorzy IV Weekendu Ewangelizacyjnego
„Ochrzczeni Ogniem”