SMS do Ciebie

koperta

Przeczytaj, przemyśl, DZIAŁAJ …
 
 
 
Męski SMS – edycja druga. Ruszamy w drogę, której celem jest odkrycie bogactwa tajemnicy kryjącej się pod pojęciem ‘mężczyzna’. Podróż obejmie mężczyzn Starego Testamentu.
 

Tydzień 1

Temat 1: Kain i Abel-akceptacja.
Przeczytaj: Rdz. 4, 6-7. Problemem Kain nie jest jego brat, ale Bóg. Nie akceptuje on sposobu w jaki Bóg go kocha, nie akceptuje więc siebie i Abla. Ostatecznie cały problem Kaina leży w jego akceptowaniu lub odrzuceniu miłości Boga.
Pytania: 1/Czego zazdroszczę innym?
2/Czy wiem, że zazdrość rodzi kolejny grzech?
3/Czy cieszę się z miejsca, jakie Bóg wyznaczył mi wśród innych ludzi?

 

Tydzień 2

Temat 2: Kain-skutki grzechu.
Przeczytaj: Rdz. 4, 10-15. Kain doświadcza skutków grzechu – osamotnienia, wykluczenia, zagrożenia życia. Bóg nawet bratobójcę bierze w opiekę.
Pytania: 1/Jaki grzech oddala mnie najbardziej od Boga?
2/Jak rozumiem prawdę, ze Bóg karze za grzechy?
3/czy potrafię okazać skruchę?
4/Czy nie jestem sprawcą przemocy i gwałtu?

 

Tydzień 3

Temat 3: Noe-przyjaciel Pana.
Przeczytaj: Rdz. 6, 5-9. Noe żyje w czasie totalnego zepsucia moralnego. Bóg darzy go życzliwością. Noe żyje w przyjaźni z Bogiem. Nie musi być doskonały, wystarczy, że jest sprawiedliwy.
Pytania: 1/Czy patrząc na moje życie, Bóg sie cieszy czy też żałuje, że mnie stworzył?
2/Czy żyję w głębokiej przyjaźni z Bogiem?
3/Czy potrafię wchodzić z ludźmi w zażyłe relacje?

 

Tydzień 4

Temat 4: Noe-posłuszeństwo Bogu.
Przeczytaj: Rdz. 6,22. Noe nas rozbraja swoim posłuszeństwem: wykonuje dokładnie wszystko co Bóg mu polecił. Sprawiedliwy Noe, wykonujący to co Bóg mu polecił, okazuje się Panem stworzenia.
Pytania: 1/Czy jestem posłuszny woli Bożej?
2/Czy widzę w moim życiu troskę Boga o moje ocalenie?
3/Jak często sięgam po Słowo Boże i jestem mu posłuszny?
 
 

Tydzień 5

Temat 5: Noe-przymierze po grzechu.
Przeczytaj: Rdz. 9, 12-16. Przymierze z Noem jest przymierzem z człowiekiem, o którym Bóg już wie, że jest grzeszny. Człowiek nie jest oddany na pastwę ślepego losu, ale należy do dobrego Boga Stwórcy.
Pytania: 1/Czy jako grzesznik potrafię stanąć przed Bogiem bez lęku?
2/Jak reaguję na myśl, że moim życiem rządzi ślepe fatum?
3/Czy mam świadomość, ze należę do Boga?

 
 

Tydzień 6

Temat 6: Noe-brak umiaru.
Przeczytaj: Rdz. 9,20-23. Umiar należy zachować we wszystkim. Największe łaski od Boga nie zwalniają z czujności. Wstrzemięźliwość jest koniecznością. Zło często pociąga dając pozorną satysfakcję (Cham). Okazany szacunek rodzi błogosławieństwo (Sem i Jafet).
Pytania: 1/Czy zachowuję umiar w jedzeniu i piciu?
2/Czy nie pochwalam zła czerpiąc z niego satysfakcję?
3/Czy szanuję rodziców.

 
 

Tydzień 7

Temat 7: Abraham-powołanie.
Przeczytaj: Rdz 12,1. Mężczyzna musi odkryć w sobie pielgrzyma i od czasu do czasu udać się w drogę. Zostawić to co znane (dom, ziemia, krewni). W przeciwnym razie kostnieje wewnętrznie i traci swoja energię. Musi pielgrzymować ku Bogu.
Pytania: 1/Jak rozumiem wezwanie Boga do wyjścia?
2/Co mi trudno zostawić za sobą?
3/Jak wychodzę ku Bogu?

 
 

Tydzień 8

Temat 8: Abraham-obietnica.
Przeczytaj: Rdz 12,2-3. Słowo Boże niesie nakaz i obietnicę oraz oczekuje posłuszeństwa i zaufania. Człowiek wiary który zna cel nie planuje sam drogi. To Bóg ukazuje cel i drogę. Idąc wierzący zaczyna jaśniej widzieć cel.
Pytania: 1/Jak odczytuję Bożą obietnicę względem siebie?
2/Jak radzę sobie z wątpliwościami?
3/Czy Słowo Boże jest dla mnie gwarancją Bożego wybrania?

 
 

Tydzień 9

Temat 9: Abraham-uwierzył nadziei.
Przeczytaj: Rdz 15,1-6. W życiu Abrahama wszystko zdaje się przeczyć nadziei, że stanie się coś dobrego. Bóg musi zadziałać jeszcze raz. Odpowiedź Abrahama oddaje Bogu chwałę i oczyszcza jego wiarę. Dostrzega on to co niewidzialne.
Pytania: 1/Czy wypowiadam Bogu swoje obawy i niepewności?
2/Jak reaguję, gdy Bóg nie wypełnia moich próśb?
3/Czy dziękuje Bogu?

 
 

Tydzień 10

Temat 10: Abraham-niecierpliwość.
Przeczytaj: Rdz 16,2-4. Tęsknimy za szybkim spełnieniem obietnic Boga. Często podejmujemy własne działania które tylko komplikują sytuację. Bóg kontynuuje swój plan i nie zniechęca się wątpliwościami człowieka.
Pytania: 1/Czy ufam, że Bóg jest wierny?
2/A może zmieniam Boże plany?
3/Czy jestem cierpliwy wobec Bożych zamiarów?

 
 

Tydzień 11

Temat 11: Abraham-uśmiech Boga.
Przeczytaj: Rdz 18,10-12. Gorzki uśmiech niewiary u Sary. Izaak – znaczy ‘Jahwe się zaśmiał’. Na drodze naszego powołania pojawiają się pytania i okresy zwątpienia. Wcześniej u Abrahama, teraz u Sary.
Pytania: 1/Czy doświadczyłem uśmiechu Boga?
2/Jakie obietnice Bóg spełnij w moim życiu?
3/Na jakie próby mnie wystawia?
4/Czy oddaję Bogu moją przyszłość?

 
 

Tydzień 12

Temat 12: Izaak-znaczy „Bóg się zaśmiał”.
Przeczytaj: Rdz. 21,1-7. Izaak rodzi się w czasie, który wyznacza Bóg. O naszych narodzinach z ciała lub z ducha do żywej wiary również decyduje Bóg. Narodziny oznaczają zmianę.
Pytania:1/Czy jestem świadomy, że Bóg jest autorem interwencji w moim życiu?
2/Kto i co jest dla mnie powodem do uśmiechu?

 
 

Tydzień 13

Temat 13: Izaak – trudne dzieciństwo.
Przeczytaj: Rdz. 22,6-10. Kluczowe zdarzenie to złożenie w ofierze. Izaak zobaczył całkowitą wiarę swojego ojca, przylgnął do niej i opowiedział o niej następnemu pokoleniu. Dziecko jeśli nie zobaczy całkowitego zawierzenia Bogu, nie przejmie wiary rodziców.
Pytania: 1/Czy doświadczyłem braku ojca?
2/Czy jestem przywiązany do wiary rodziców?
3/Czy umiem przekazać wiarę innym?

 
 

Tydzień 14

Temat 14: Izaak-pociecha po matce.
Przeczytaj: Rdz. 24,61-67. Po śmierci matki, która była jego całym światem, Izaak czuje się samotny. Rebekę przyjmuje jako pociechę po swojej matce. Oczekuje od Rebeki, ze ona zastąpi matkę. To wyraz jego niedojrzałości do małżeństwa i odpowiedzialności za nową rodzinę. Jego miłość musi być oczyszczona.
Pytania: 1/Jaka jest moja relacja z matką?
2/Czy podejmuję odpowiedzialność?
3/Jakim jestem mężem?

 
 

Tydzień 15

Temat 15: Izaak-wszystko w rodzinie.
Przeczytaj: Rdz. 25, 22-23. Izaak kocha Ezawa, Rebeka zaś Jakuba. Rodzina jest podzielona i Izaak nie może temu zaradzić. Ostatecznie bracia się rozchodzą. Izaak traci synów, ponieważ nie potrafi być głową rodziny.
Pytania: 1/Jaka jest moja rodzina?
2/Jak traktuję moje dzieci?
3/Czy podejmuję pojawiające się problemy?
3/Jakim jestem mężem?

 
 

Tydzień 16

Temat 16: Izaak-miękki mężczyzna.
Przeczytaj: Rdz. 27, 5-10. Izaak pozwala sobą manipulować. Nawet we własnym domu nie czuje się panem. Kryzys męskości: Dzisiaj cechy typowe męskie stanowiące punkt wyjścia opieki mężczyzny nad kobietą służą za punkt ataku na mężczyznę. Siła, odwaga, niezależność, heroizm w walce, hart ducha, inicjatywa seksualna uznawane są za przejaw agresji, konkurencyjności, znieważania kobiet, obsesji seksualnej, infantylizmu. Partnerki potępiają niezdolność mężczyzn do wyrażania uczuć. Pracodawcy preferują komunikatywność, ekspresywność i empatię kobiet ponad męską energię i muskuły. Brak jest pozytywnych modeli ról męskich.
Pytania: 1/Czy jestem silny?
2/Jak buduję tożsamość mężczyzny?
3/Jak rozumiem swoją męskość?

 
 

Tydzień 17

Temat 17: Jakub-oszust.
Przeczytaj: Rdz. 25, 29-34. Ezaw to postać szorstka o brutalnym języku i znikomym zainteresowaniu do myślenia. Jakub natomiast jest wyrachowany, podstępny, przewidujący i ostrożny. Ezaw gardzi pierworództwem i gotów jest sprzedać bez rozwagi za miskę soczewicy. Interesuje go pokarm, rzeczy materialne i to co natychmiastowe. Jakub domaga się przysięgi i chce być pewnym w tym co chce osiągnąć.
Pytania: 1/Do czego dążę w życiu?
2/O jakie przywileje walczę?

 
 

Tydzień 18

Temat 18: Jakub-zwycięska walka.
Przeczytaj: Rdz 32,25-30. Mężczyzna staje przed koniecznością walki. Rozwój wymaga podjęcia wyzwania, konfrontacji ze sobą. Walka duchowa jest bliska naszej naturze. Zmaganie się z zewnętrznymi przeszkodami i wewnętrznym wrogiem należy do sedna bycia mężczyzną. Walczący mężczyzna odnajduje swoją tożsamość i poznaje Boga który zaprasza go do walki. Jakub (oszust) otrzymuje nowe imię – Izrael (ten, który kłóci się z Bogiem).
Pytania: 1/Czy podejmuję walkę duchową?
2/Czy zmagam się z Bogiem na modlitwie?
3/Jakie było moje pierwsze doświadczenie Boga?

 
 

Tydzień 19

Temat 19: Jakub (Izrael)-dorastać do ojcostwa.
Przeczytaj: Rdz 35,10-12. Jakub przechodzi długą drogę dojrzewania swojego ojcostwa: od umiłowania Józefa do udzielenia błogosławieństwa wszystkim swoim synom. Bycie ojcem oznacza wspieranie, przekazywanie radości życia, oparcia. Kiedy ojciec jest blisko, dzieci mają odwagę popełniać błędy Ponieważ mają do kogo się zwrócić.
Pytania: 1/Czy jestem dobrym ojcem?
2/Czy wchodzę z dziećmi w relacje?
3/Czy wyprowadzam dzieci w świat?

 
 

Tydzień 20

Temat 20: Józef – umiłowany syn, znienawidzony brat.
Przeczytaj: Rdz. 37, 3-11. Późne dziecko Jakuba z umiłowanej ale bezpłodnej długo – żony Racheli. Faworyzowany przez Ojca, Chroniony przed ciężką pracą i obnoszący się swoimi snami. Wzbudza swoim zachowaniem zazdrość, a w końcu nienawiść braci. Miłość braterska jest często wystawiona na próbę.
Pytania: 1/Jak traktował mnie ojciec?
2/Czy byłem rozpieszczany? Czy rozpieszczam swoje dzieci?
3/Jak radzę sobie z uczuciem zazdrości i nienawiści?
4/Czy dominuję nad innymi?

 
 

Tydzień 21

Temat 21: Józef – sprzedany.
Przeczytaj: Rdz. 37,17-28. Ziarno zazdrości – wydaje owoc nienawiści. Na pomoc Józefa – bracia odpowiadają zniszczeniem go. Scena sprzedania pokazuje ogrom grzechu który się nagromadził w rodzinie. Pozbycie się brata nie rozwiązuje żadnego problemu. Rodzą się kolejne – rozpacz ojca, lęk „a jeśli żyje”, brak przebaczenia. W końcu brak jedzenia, ziemia przestaje rodzić.
Pytania: 1/Jakie relacje panują w mojej rodzinie?
2/Jakie grzechy są w mojej rodzinie?
3/Czy jestem człowiekiem pokoju?

 
 

Tydzień 22

Temat 22: Józef – niewinny więzień.
Przeczytaj: Rdz. 39, 2-10. 20-21 Józef w Egipcie zaczyna odnosić sukcesy. Jest uczciwy, ale nie potrafi radzić sobie w relacjach z ludźmi (rozdrażnia dumę namiętnej kobiety). Wtrącony do więzienia, niewinnie oskarżony. Tam dojrzewa: roztropność w postępowaniu, odrzucenie swoich marzeń i aktywne poddanie się planowi Boga (tłumaczy sny innych). Uczy się naśladować Boga który wydobywa dobro nawet ze zła.
Pytania: 1/Jestem uczciwy?
2/Jak reaguje na niesprawiedliwe oskarżenie?
3/Jak się zachowuję w sytuacji której nie kontroluję

 
 

Tydzień 23

Temat 23: Józef – mąż mądry i sprawiedliwy.
Przeczytaj: Rdz. 41, 38-43. Józef mądrze sprawuje władzę. Wie, że nie wszystko zależy od człowieka ale od Boga i to komunikuje faraonowi (lata obfitości i głodu). Godnie sprawuje władzę, nie wywyższa się, Podoba się Bogu: uczciwy, lojalny wobec faraona, niezdeprawowany, zdolny do przebaczenia. Sprawiedliwy w sprawach w sprawach politycznych i społecznych, bo żyje w bojaźni Boga. Wzór polityka.
Pytania: 1/Jaki mam styl sprawowania władzy?
2/Czy wnoszę Boga do miejsca pracy?
3/Czy dobrze zarządzam tym co otrzymałem?

 
 

Tydzień 24

Temat 24: Józef – misja pojednania.
Przeczytaj: Rdz. 42,6-9 Rdz. 45,1-8. Proces pojednania który doprowadza do uzdrowienia całej rodziny Józef-bracia-ojciec Jakub. Józef pragnie pojednania w sercu a nie na bazie strachu. Potrzebny jest czas i inteligencja aby uzdrowić rany serca. Józef wykonuje pierwszy gest pojednania. Bracia przyznają się do grzechu przeciwko niemu. Później musza wrócić bez najmłodszego Beniamina do ojca, przeżywając ból nie do zniesienia. Rodzina jeszcze raz wszystko przeżywa tylko teraz w dobrym kierunku – dobrych intencji i pojednania. Józef wybacza braciom ponieważ Bóg jest tego godzien.
Pytania: 1/Z kim muszę się pojednać?
2/Na czy polega proces pojednania?
3/Czy mam gotowość uznania swojej winy?

 
 

Tydzień 25

Temat 25: Mojżesz – wydobyty z wody.
Przeczytaj: Wj 2,9-10. Narodzony z Hebrajki, adoptowany przez córkę faraona, wykształcony w systemie egipskim. Przez niego Hebrajczycy otrzymują mądrość Egiptu: organizację, gospodarkę, technikę, kulturę osobistą. Bóg prowadzi dzieło zbawienia posługując się córką faraona. Wszyscy ludzie służą Jemu – stając się częścią Jego planu.
Pytania: 1/Czy doświadczyłem Bożej interwencji?
2/Na co wskazuje moje wykształcenie?
3/Czy doświadczam, że Bóg kieruje moim życiem?

 
 

Tydzień 26

Temat 26: Mojżesz – osobisty exodus.
Przeczytaj: Wj 2,11-15. Mojżesz ma 40 lat. Jest sprawiedliwy. Staje w obronie Hebrajczyka i zabija Egipcjanina. Niestety rodacy nie przyjmują tej obrony – boją się jego przemocy, odrzucają go. Mojżesz musi uciekać. Staje się ofiarą, boi się. Musi wszystko na nowo przemyśleć, zrozumieć o co chodzi. Staje się zwykłym człowiekiem, który pasie owce teścia a nie ludzi.
Pytania: 1/Jakimi środkami walczę o sprawiedliwość?
2/Jakie są moje ideały?
3/Co wyrażają moje życiowe ucieczki?

 
 

Tydzień 27

Temat 27: Mojżesz – powołanie.
Przeczytaj: Wj 3,1-6. Mija wiele lat zanim zamiary Boga się wyjaśniają. Mojżesz nie szuka Boga. Bóg sam go znajduje na pustyni w jego codziennej pracy, gdy jest uciekinierem i słabym człowiekiem. Mojżesz odkrywa nowe oblicze Boga – do tej pory Bóg był kimś dla kogo należy wiele czynić, rezygnować z pozycji, wstawiać się za braćmi a w końcu być odrzuconym. Tymczasem Bóg jest miłosierny, zna jego imię, wybiera go mimo, ze własny naród go odrzucił.
Pytanie: Do czego powołuje mnie Bóg?

 
 

Tydzień 28

Temat 28: Mojżesz – misja.
Przeczytaj: Wj 3, 9-11. Jest posłany, ale nie ma zapału. Pamięta o swoim niepowodzeniu, nie chce kolejnej porażki. Bóg wchodzi w dialog i przekonuje Mojżesza. Siła Mojżesza nie opiera się na jego zdolnościach, ale na fakcie, że Bóg jest z nim. Mojżesz odkrywa tożsamość Boga – związanego z człowiekiem, jest Panem natury, będzie mówił przez niego. Kiedy Mojżesz odmawia – wzbudza gniew Boga. Gniew, który jest przeciwieństwem obojętności wobec zła. Bóg potrzebuje Mojżesza i nie zraża się jego słabościami. Mojżesz podejmuje misję.
Pytania: 1/Jakie mam wątpliwości w realizacji Bożej misji?
2/Czy daję Bogu powód do gniewu?
3/Jak Bóg wspiera mnie w mojej misji?

 
 

Tydzień 29

Temat 29: Mojżesz – przywódca ludu.
Przeczytaj: Wj 5,2. Mojżesz najpierw przekonuje lud do siebie. Później staje przed faraonem. Uczy się, ze plan wyzwolenia ma Bóg a on jest przekaźnikiem tego planu. Przejście przez Morze Czerwone (Wj 14.10-14) to wielka próba dla Mojżesza. Sam musi stanąć naprzeciw przerażonego ludu i przekonać go do wiary, do podjęcia ryzyka. Boi się, ale daje ludowi pewność, ze Bóg ich ocali. Kiedy mu idziemy za Jezusem pozwalamy aby On nas ratował. Przejście było wielkim znakiem potęgi Boga, wobec której nic nie może się oprzeć. Potrzebujemy usłyszeć – Nie bój się a zobaczysz działanie Pana.
Pytania: 1/Czy potrafię odważnie głosić słowo Boże?
2/Czy nie zamykam się na słowo jak faraon?
3/Jak reaguję w chwilach lęku i zwątpienia?

 
 

Tydzień 30

Temat 30: Mojżesz – ten który się wstawia.
Przeczytaj: Wj 32, 7-14. Związał się do końca ze swoim ludem. Chce być tak samo traktowany przez Boga jak lud. Kiedy lud jest niewierny woli zginąć za ten lud niż być ocalonym. Kiedy się wstawia nie usprawiedliwia grzechu ale odwołuje się do bezinteresowności Boga. Jego modlitwa powoduje objawienie się Boga. Kiedy rozmawia z Bogiem broni swoich rodaków. Kiedy rozmawia z rodakami jest surowy w wymaganiu uległości i posłuszeństwa Bogu.
Pytania: 1/Czy modlę się i wstawiam do Boga?
2/Czy jestem gotów oddać życie za rodzinę? Ojczyznę?

 
 

Tydzień 31

Temat 31: Mojżesz – rodzący przywódców
Rozważanie: Świat potrzebuje przywódców. Przywództwa trzeba się uczyć. Pierwszy krok polega na tym aby spotkać się z dzieckiem Bożym w nas – z własną kreatywnością i inspiracją. Drugi to szczere i uczciwe spotkanie się ze sobą: doświadczenie mocnych i słabych stron swojego charakteru. Trzeci krok to otrzymanie powołania od Boga i ludzi. Przywódca (1) musi osiągnąć pokój wewnętrzny (aby jego ciemne strony nie rzutowały na tych których prowadzi) (2) potrzebuje dystansu i rozmowy z Bogiem (aktywny dialog!) oraz (3) umiejętnie obchodzić się z agresją.
Pytania: 1/Czy odkrywam w sobie cechy przywódcy?
2/Jak rozwijam się jako przywódca?

 
 

Tydzień 32

Temat 32: Mojżesz – doświadczający słabości.
Przeczytaj: Lb 11, 10-15. Doświadcza słabości i ludzkich ograniczeń. Jak dać mięso na pustyni? Musi biernie czekać na interwencję Boga. Sam nie daje rady rozstrzygać wszystkich spraw. Musi się otworzyć na współpracowników. W końcu jego przywództwo zostaje zakwestionowane. Dlaczego nas wyprowadziłeś na pustynię gdzie nie ma wody? W chwili próby Mojżesz grzeszy brakiem zaufania. Stawanie się mężczyzną oznacza podjęcie ryzyka przechodzenia przez pustynię bez pewności, że dotrę do celu. Na drodze do wolności wielu z nas tęskni za rajem utraconego dzieciństwa.
Pytania: 1/Jak reaguję, gdy moja pozycja jest podważana?
2/Czy potrafię podjąć ryzyko?

 
 

Tydzień 33

Temat 33: Mojżesz – ten który bierze odpowiedzialność.
Rozważanie: Przejście przez Morze Czerwone rozpoczyna długi okres wędrówki przez pustynię. To wielki czas próby dla niego – zmierza się z niezadowoleniem ludu, szemraniem i narzekaniem. Lud doświadczył interwencji Boga. Bóg jest razem z ludem, ale nie w rękach ludu. Mojżesz zna pustynię, ponieważ żył na niej 40 lat. Poznaje potrzeby ludzi, rozwiązuje konflikty. Nieustannie przeżywa brzemię odpowiedzialności za lud. Zrozumiał że trzeba brać ludzi takimi jacy są – z ich narzekaniem, niepokojem i gniewem.
Pytania: 1/Czy czuję odpowiedzialność przed Bogiem za drugiego?
2/Czy zaradzam potrzebom innych?

 
 

Tydzień 34

Temat 34: Mojżesz – najskromniejszy z ludzi.
Przeczytaj: Lb 12,3. Włącza się w dzieło Boga ale nie przywłaszcza go sobie. Skromny to znaczy łagodny. Łagodność jest możliwa gdy pokonamy nasze namiętności. Umiera w samotności. Nikt nie wie gdzie jest jego grób. Był ewangelicznym sługą nieużytecznym. Ale Bóg go wywyższył, kiedy pojawił się jako towarzysz Jezusa na górze Tabor.
Pytania: 1/Czy jestem łagodny?
2/Jak przeżywam samotność?
3/Jak przyjmuje Boże wyroki które nie są po mojej myśli?

 
 

Tydzień 35

Temat 35: Jozue – modlitwa i walka.
Przeczytaj: Wj 17, 8-16. Imię Jozue (Jehoszua) = Bóg jest Zbawcą. Prawa ręka Mojżesza. Odważny, lojalny, organizator, żołnierz. Zwycięża dzięki połączeniu modlitwy i walki – zaufaniu Opatrzności i podjętego trudu. W postępowaniu, które kładzie nacisk na czyny a gubi potrzebę Boga istnieje ryzyko woluntaryzmu, perfekcjonizmu, pychy, koncentracji na sobie, niezdrowe ambicje. Liczenie tylko na siebie prowadzi do „pobożnego egoizmu”.
Pytania: 1/Czy kładę nacisk na równowagę modlitwa-czyn?
2/Czy wierzę, że z Bogiem mogę odnieść zwycięstwo?

 
 

Tydzień 36

Temat 36: Jozue – narzędzie w ręku Boga.
Przeczytaj: Joz 1,2-3.
Życiowa misja Jozuego to wprowadzić nowe pokolenie do Ziemi Obiecanej. Bóg wyposaża go w potrzebne umiejętności, pokazuje mu cel i zapewnia o Swojej obecności. On Sam jest gwarantem sukcesu. Zachęca do wierności Prawu i użycia wszystkich swoich umiejętności do realizacji misji.
Pytania: 1/Czy wyczuwam, jaka jest moja misja życiowa?
2/Czy Dekalog jest dla mnie wciąż żywy? Czy nie podejrzewam Boga, że chce ograniczyć moją wolność?

 
 

Tydzień 37

Temat 37: Jozue – cuda.
Przeczytaj: Joz 3,14-17.
Dwa spektakularne cuda – wiosenne przejście przez Jordan oraz ‘wstrzymanie słońca’, świadczą o bliskiej relacji z Bogiem. Cuda pomagają w poznaniu potęgi Boga, umacniają wiarę. Współczesne cuda zwykle związane są z objawieniami Maryjnymi.
Pytania: 1/Co sądzę o cudach?
2/Co stanowi dla mnie największy cud?
3/Które miejsce pielgrzymkowe szczególnie cenię?

 
 

Tydzień 38

Temat 38: Jozue – liturgia przejścia przez Jordan.
Przeczytaj: Joz 3,14-17;4,1-9.
Ludowi towarzyszy Arka. Na pamiątkę do obozu przyniesiono 12 kamieni na świadectwo dla przyszłych pokoleń. Wspominanie historii, jej unaocznianie, jest podstawą naszej tożsamości. „Pytanie, które poszukuje a nie tylko zaspakaja ciekawość budzi tożsamość. Kim jestem? Tato, mamo jak się poznaliście? Opowiedzcie, co robiłem, gdy byłem mały?”
Pytania: 1/Jakie znaczenie ma dla mnie historia?
2/Na czym buduję własną tożsamość? Jak przeżywam Eucharystię gdzie uobecniamy Paschę Pana?

 
 

Tydzień 39

Temat 39: Jozue – upadek Jerycha.
Przeczytaj: Joz 6,1-21.
Jozue jest wodzem zdobywającym Kanaan. Jerycho, najlepiej ufortyfikowane miasto tamtego świata pada pod ciosem Boga. Zaczyna się wyzwolenie ziemi przeklętej z powodu grzechu. Bóg objawia się jako walczący, agresywny bojownik. Agresja służy rozwojowi, pasji, kreatywności, buduje więzi, chroni własne granice, pozwala wyrażać własne zdanie, walczyć ze złem. Agresja jest siłą dzięki której się konfrontujemy się z czymś zamiast tego unikać.
Pytania: 1/Jakie mury powinienem rozbijać?
2/Czy obraz Boga – agresywnego wojownika jest mi bliski?
3/Jak wykorzystuje swoją agresję?

 
 

Tydzień 40

Temat 40: Jozue – cherem (hebr. klątwa – oznacza rzecz przeznaczona na zniszczenie).
Przeczytaj: Joz 6,17. Rz. 12, 1-2. Wszystko należy do Boga. Im większa dojrzałość w wierze tym więcej człowiek koncentruje się na samym Bogu. Niedojrzałość wyraża się w pretensjonalności – oczekuję nagrody za każdy dobry czyn, każdy wysiłek ma być natychmiast wynagrodzony. Inaczej pojawia się pretensja do Boga.
Pytania: 1/Co składam Bogu w ofierze?
2/Bogu milsze jest posłuszeństwo niż kult – zgadzam się z tym?

 
 

Tydzień 41

Temat 41: Jozue – testament.
Przeczytaj: Joz 24, 2-15. Testament Jozuego jest jego swoistym credo – opartym na doświadczeniu wyznaniem wiary w Boga. Wzywa do okazania Bogu wdzięczności i posłuszeństwa, ponieważ On stanął za ludem całym sobą. Odpowiedź ludu jest pozytywna – TAK chcemy służyć Panu i przestrzegać jego przykazań.
Pytania: 1/Jaki jest mój testament – jakie myśli chcę przekazać moim bliskim?
2/Czy pamięć o obecności Boga w mojej historii jest żywa i obecna?

 
 

Tydzień 42

Temat 42: Gedeon – pod terebintem.
Przeczytaj: Sdz. 6, 11-24. Gedeon – ‘obalający drzewa’ jest z powołania Boga sędzią. Bóg powołuje go do obrony Izraela od okradających ich z żywności Madianitów w czasie normalnych codziennych spraw – przy młóceniu zboża. W osobie Anioła – Bóg jest blisko Gedeona, jego słowa powitania podnoszą samoocenę Gedeona. Nie wchodząc w dyskusję Bóg wzywa Gedeona do działania – posyła go – starczy ci Mojej łaski.
Pytania: 1/Czy doświadczyłem kiedyś objawienia Boga?
2/Jak niweluję zło i cierpienie?
3/Czy nie narzekam i nie oskarżam Boga?

 
 

Tydzień 43

Temat 43: Gedeon – znak Boga i gościnność.
Przeczytaj: Sdz 6,17-23. Bóg wymaga wiary i ufności, ale nie wolnej od ryzyka. Gedeon prosi o znak (zaprasza Anioła do spożycia posiłku), który otrzymuje i dzięki temu wypełnia Boże polecenie. Znak Boga objawia się w atmosferze gościnności. Międzyludzka gościnność i dobre przyjęcie, zdolność do dialogu są znakiem obecności Boga w naszym świecie i drogą do zbawienia ludów.
Pytania: 1/Czy jestem gościnny?
2/Czy ludzie dobrze czują się w Twojej obecności?

 
 

Tydzień 44

Temat 44: Gedeon – runo.
Przeczytaj: Sdz 6, 33-40. Gedeon napełniony Duchem wzywa Izraelitów do walki. Widząc jednak liczebność przeciwnika oraz niskie morale swoich żołnierzy ogarnia go lęk i prosi Boga o znak. Bóg daje mu znak – spełnia jego prośbę. Bóg daje znaki, ale nie jest do tego zobligowany. Ludzie którzy boją się ryzyka wiary sięgają po cudowne znaki: talizmany, wróżby, karty, horoskopy, przepowiednie, objawienia. Znakiem i pomocą w wątpliwościach oraz trudach wiary jest Maryja.
Pytania: 1/Czego się najbardziej lękam?
2/Czy moja wiara nie ma charakteru magicznego, kiedy korzystam z wróżb, horoskopów?
3/Kim dla mnie jest Maryja?

 
 

Tydzień 45

Temat 45: Gedeon – wojownik.
Przeczytaj: Sdz 7,2-3. Bóg zmniejsza ilość wojska. Najpierw ci, którzy się boją idą do domu, potem ci mniej czujni. Zostaje tylko 300 z 32000. Pokonują Madianitów czyniąc zgiełk i siejąc przerażenie powodując paniczną ucieczkę. Mężczyzna musi stoczyć bitwę. Musi mieć misję w którą się angażuje, wykraczając poza dom i rodzinę. Musi mieć sprawę, której się poświęca aż po śmierć. Wojownik musi być przebiegły – wie kiedy ma walczyć, a kiedy uciekać. Potrafi wyczuć pułapkę i nigdy nie atakuje na ślepo. Bez względu od terenu walki (dom, praca, królestwa sztuki czy przemysłu, świata polityki – zawsze spotyka trzech wrogów: świat, ciało i szatana.
Pytania: 1/Czy mam naturę wojownika?
2/Jakie walki stoczyłem w swoim życiu? Która była (jest) najtrudniejsza?
3/Jakie strategie stosuje w moim życiu?

 
 

Tydzień 46

Temat 46: Abimelek – pierwszy król.
Przeczytaj: Sdz 9,2. Po intrydze z mieszkańcami Sychem i wymordowaniu 70 swoich braci zostaje królem. Dochodzi do władzy po trupach. Otacza się nicponiami i awanturnikami. Ocala tylko jeden syn – Jotam. Władza oderwana od Boga – deprawuje w sposób absolutny.
Pytania: 1/Jak oceniam Abimeleka?
2/Jak sprawuję powierzoną mi władzę?
3/Czy pamiętam, że na szczycie władzy jest zawsze Bóg?

 
 

Tydzień 47

Temat 47: Abimelek- cień krzewu cierniowego.
Przeczytaj: Sdz 9, 8-15.20. Ocalony z pogromu Jotam zarzuca mieszkańcom Sychem niewdzięczność. Nie można budować na przelanej krwi. Zwłaszcza swojego dobrodzieja. Posługuje się bajką. Wie, że to nie skończy się dobrze.
Pytania: 1/Kim jestem: oliwką, figą, krzewem winnym czy cierniem? Która roślina jestem obrazem mojego życia?
2/Jakimi racjami kieruję się w życiu?

 
 
 

Tydzień 48

Temat 48: Abimelek – jakie życie, taka śmierć.
Przeczytaj: Sdz 9, 52-57. Mieszkańcy Sychem już po trzech latach mają go dość. Gaal podburza mieszkańców przeciw królowi. Przegrywa, a Abimelek morduje wszystkich mieszkańców. Następnie chce podbić Tebes. Kiedy oblega mury miasta ginie z ręki kobiety – co dla dowódcy jest wyjątkowo ubliżające. Abimelek jest prekursorem dyktatorów i struktur zła. Dzięki Bogu zło prędzej lub później upada. Wymaga to jednak walki.
Pytania: 1/Czy nie ma we mnie zadatków na dyktatora?
2/Dlaczego pozwalam się prowadzić ludziom dwuznacznym moralnie?
3/Czy wierzę, że ostatnie słowo należy do Boga?

 
 
 

Tydzień 49

Temat 49: Jefte – droga do władzy.
Był synem Gileada i prostytutki. Wygnany (Sdz 11,2) przez braci osiedla się w Tob. Tam uczy się sztuki wojennej. Mieszkańcy Gileadu proszą go o pomoc w walce z Ammonitami. Jefte po negocjacjach otrzymuje uprawnienia władzy królewskiej. Jego historia uczy, ze nikt nie jest przegrany na początku. Trudne dzieciństwo, brak wzorców czy rodziców, ubóstwo materialne nie determinują naszego całego życia. Nie jesteśmy powołani przez Boga do bycia ofiarą.
Pytania:1/Jakie miałem traumatyczne przeżycia w dzieciństwie?
2/Czy nie czuję się osoba przegraną?
3/Jak radzę sobie z trudnymi sytuacjami?

 
 
 

Tydzień 50

Temat 50: Jefte – nierozważne ślubowanie
Przeczytaj:Sdz 11,29-31. Po nie udanych negocjacjach Jefte przygotowuje się do walki i składa Bogu nieprzemyślany ślub. Mimo, że zna zakaz składania ofiar z dzieci, zabija swoja córkę, przez co jest bliższy religiom pogańskim. Wartościowe śluby to te, które są wyrazem wiary. Jeśli żąda ich Bóg, to nigdy nie kończą się tragicznie (patrz ofiara Abrahama). Zamiast ślubować, lepiej jest wyrażać Bogu wdzięczność za udzielenie nam niezasłużonej łaski.
Pytania:1/Czy złożyłem Bogu śluby? Jakie?
2/Jak oceniam postępowanie Jeftego?
3/Czy mam żal do Boga? O co?

 
 
 

Tydzień 51

Temat 51: Jefte – ojciec i córka.
Przeczytaj:Sdz 11,34-40. Spotkanie ojca i córki staje się tragiczne dla nich obojga. Pojawia się pytanie o granice posłuszeństwa dzieci wobec rodziców? Kończy się ono tam, gdzie zaczyna się grzech, czyli nieposłuszeństwo Bogu. Posłuszeństwo zakłada rozumność i miłość.
Pytania:1/Jakie są/były moje relacje z Ojcem?
2/Co cenię u moich rodziców?
3/Czy okazuję im wdzięczność?

 
 
 
Jeśli chcesz otrzymywać SMS o powyższej treści raz w tygodniu wyślij e-mail ze swoim numerem komórkowym na adres: [email protected]
 
 
Treść opracowano w oparciu o „Mężczyźni, między siłą a słabością. ” Stanisław Biel SJ. Krzysztof Biel SJ. Wydawnictwo WAM. Księża Jezuici. Kraków 2014.

EDYCJA I (2014)