Edycja I

koperta

Przeczytaj, przemyśl, DZIAŁAJ …
 
 
 
Ruszamy! Raz w tygodniu SMS z tematem. Jak możesz to porozmawiaj z drugim mężczyzną.
 

Tydzień 1

Temat 1: W poszukiwaniu Boga Żywego.
Przeczytaj: księga Wyjścia, rozdział 3, wersety od 1 do 14.
Pytania: Jak Bóg objawia swoją obecność w Twojej codzienności? Jakimi sposobami mogę poznać Boga Żywego? Za jakimi fałszywymi bogami podążałeś lub sobie stworzyłeś?
Działanie: wyobraź sobie siebie stojącego przed gorejącym krzewem jak Mojżesz. Jakie odczucia Ci towarzyszą?

 

Tydzień 2

Temat 2: Nasza relacja z Panem Jezusem
Przeczytaj: Ewangelia św. Jana rozdział 6, wersety od 35 do 40.
Pytania: Opisz swoją relację z Panem Jezusem. Czy oddałeś prowadzenie swojego życia w ręce Pana Jezusa? Jak możesz lepiej poznać Chrystusa Pana?
Działanie: Dokonaj rewizji swojej relacji z Jezusem.
1/ przeczytaj Ewangelie św. Marka i wyobraź sobie, że jesteś z Nauczycielem w czasie jego ziemskiej wędrówki.
2/ oddaj Jezusowi wszystkie dziedziny swojego życia (finanse, prace, plany, to co posiadasz, relacje z żoną, dziećmi, życie seksualne…)

 

Tydzień 3

Temat 3: Modlitwa
Przeczytaj: Katechizm Kościoła Katolickiego punkty od 2559 do 2565 (http://www.katechizm.opoka.org.pl).
Pytania: 1/ Jak możesz zdefiniować modlitwę na podstawie czytań z katechizmu ?
2/ Co konkretnie czynisz by modlitwa była bardziej owocna ?
3/ Opisz przypadek gdy Twoja modlitwa była oschła.
4/ Pomyśl o przykładzie wysłuchanej modlitwy.
Działanie: Wyznaczę w planie każdego dnia konkretny czas na modlitwę, którą ofiaruję w intencji mojej rodziny

Krótki przewodnik po modlitwie
 

Tydzień 4

Temat 4: Zaufanie Bogu
Przeczytaj: Ewangelia św. Łukasza rozdział 12, wersety od 22 do 34 oraz Marka rozdział 10, wersety od 46 do 52.
Pytania: 1/ opisz sytuację z własnego życia (finanse, rodzina, praca) gdy sprawy miały się źle, a Bóg udzielił Ci potrzebnego wsparcia.
2/ ewangelia Marka – czy jesteś zdolny jak Bartymeusz wołać do Boga będąc w potrzebie?
3/ ewangelia Łukasza – Pan Jezus polecił szukać najpierw Królestwa Bożego, a wszystko będzie nam dodane (w. 31). Jaka była Twoja pierwsza reakcja na te słowa?
Działanie: Zrewiduję moją postawę zaufania Bogu.
A/ sporządzę listę tego co uważam za dar od Boga.
B/ będąc w potrzebie, będę się zwracał najpierw ku Bogu (nawet w drobnych sprawach).

 

Tydzień 5

Temat 5: Bezwarunkowa miłość Boga
Przeczytaj: list św. Pawła do Rzymian rdz 8 wersety 12-17.
Pytania:
1/co dla Ciebie oznacza być przybranym synem Bożym?
2/skąd wiemy i dlaczego wierzymy ze Bóg nas miłuje.
3/Podziel się jak dostrzegasz ze Bóg okazuje Ci swoja miłość?
4/jakie przeszkody widzisz w swoim życiu w poznaniu i uwierzeniu w bezwarunkowa miłość Boga względem ciebie?
Działanie: szukaj przejawów miłości Boga w swoim życiu
A/prosząc Boga Ojca aby OBJAWIŁ swoją miłość względem mnie jak ojciec wobec syna
B/poświęcając czas na refleksje w czym dzisiaj odnalazłem Boga.

 

Tydzień 6

Temat 6: Nawrócenie
Przeczytaj: historię Piotra i Judasza. Łukasz 22,47-62. Jan 21,15-19, Dzieje Apostolskie 1,15-18.
Pytania:
A/ opisz własnymi słowami historię ich nawrócenia, zdrady i końca życia.
B/ jaki jest związek między nawróceniem a żalem za grzechy? Jak w procesie nawrócenia pomaga mi sakrament Pojednania i Komunii?
Działanie: będę dbał o swoje nawrócenie.
1/ napiszę historię swojego nawrócenia.
2/ podzielę się tą historią z drugim
3/ pomyślę z czego się teraz nawracam.

 

 

Tydzień 7

Temat 7: Skłonność do grzechu
Przeczytaj: Jan 3,16-21; 1 list św Piotra 2,24-25.
Pytania:
1/ jakie skutki niesie ze sobą zniewolenie kimś lub czymś?
2/ w jaki sposób stwierdzam obecność i zasięg grzechu w swoim życiu?
3/ kościół sprawuje Sakrament Pojednania. Jakie owoce przynosi on w Twoim życiu?
4/ rozważ czego dokonał dla nas Jezus na krzyżu wg. Listu św Piotra.
Działanie: w tym tygodniu będę zdawał sobie sprawę ze swoich grzechów poprzez
A/ codzienny rachunek sumienia i modlitwę do Boga o uwolnienie mnie od grzesznych nawyków.
B/ ustalenie czasu na Sakrament Pojednania.


Rachunek sumienia – źródło „Drogowskazy”

 
 
 

Tydzień 8

Temat 8: Przyjęcie Ducha Świętego.
Przeczytaj: 1 list do Koryntian 12,4-11.
Pytania:
1/Czy kiedykolwiek modliłeś do Ducha Świętego, by z mocą wszedł do Twojego życia? Jeśli tak, co się zdarzyło po takiej modlitwie?
2/Jakie dary i owoce Ducha Świętego otrzymałeś od Boga? Jakich darów i owoców Ci brakuje? Jakich najbardziej pragniesz?
3/Ducha Świętego często opisuje się jako ogień. Czy w Twoim życiu płonie ogień?
Działanie: w tym tygodniu będę bardziej otwarty na działanie Ducha Świętego.
A/poszukiwał oznak poruszeń Ducha Świętego w moim życiu
B/modlił się o wylanie na mnie Ducha Świętego aby mnie prowadził.

 
 
 

Tydzień 9

Temat 9: Eucharystia.
Przeczytaj: ewangelia Jana 6, 29-36, 48-58.
Pytania:
1/Gdybyś wiedział, ze za tydzień Pan Jezus będzie Twoim gościem, jakbyś się przygotował?
2/Opowiedz o sytuacji gdy Chrystus w Eucharystii udzielił Ci pomocy.
3/Katechizm naucza o ‚rzeczywistej obecności Chrystusa w konsekrowanej hostii (KKK 1374). Jaka jest różnica między tą obecnością, a innymi formami obecności np.: w Słowie, innej osobie?
4/’Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie a ja w nim’ – jak Chrystus Eucharystyczny pomaga nam dojrzewać duchowo?
Działanie: dla lepszego zrozumienia Eucharystii:
A/przeczytam kilka razy rozdział 6 ewangelii Jana.
B/pójdę w dzień powszedni na mszę.
C/Będę się modlił o spotkanie z Panem na Eucharystii.

 
 

Tydzień 10

Temat 10: Nasza wyjątkowość wobec Boga.
Przeczytaj: Psalm 139, 1-16.
Pytania:
1/Co wyróżnia twoje życie i dowodzi, że Bóg stworzył cię dla konkretnego i niepowtarzalnego celu?
2/Zastanów się nad faktem, że Chrystus umarł za Ciebie osobiście.
3/Jakie słowa chciałbyś umieścić na swoim nagrobku po twojej śmierci?
Działanie: pracuj nad większą świadomością obecności i działania Boga:
A/krótka adoracja Najświętszego Sakramentu i rozmyślanie o moim doświadczeniu Boga
B/zapisz przejawy doświadczenia Boga
C/wyzwalaj się od potrzeby panowania nad swoim życiem.

 
 

Tydzień 11

Temat 11: Działać a być.
Przeczytaj ewangelię Mateusza 6, 33-34.
Pytania:
1/Jak możesz opisać, co to znaczy ‚być’ w obecności Bożej?
2/Jaka dziedzina daje ci najwięcej zadowolenia? Jak to się ma do słów z Mt 6,33 by starać się naprzód o królestwo Boże?
3/Jak oceniasz, czy twoja obecna praktyka modlitwy jest korzystna czy szkodliwa dla twojej świadomości obecności Bożej?
4/Opisz czas ciemności, gdy nie czułeś obecności Bożej.
Działanie: pracuj nad świadomością obecności Bożej i zdolnością bycia poprzez:
A/ nie wypełnianie wszystkich chwil działaniem produktywnym lub rozrywką.
B/ rezygnację na jeden dzień z radia/tv by spędzić ten dzień bez dodatkowego zgiełku przed Panem.

 
 

Tydzień 12

Temat 12: Słuchanie Boga.
Przeczytaj Dzieje Apostolskie 9, 10-19.
Pytania:
1/Czy kiedykolwiek modliłeś się do Pana o właściwą decyzję w obliczu konkretnej sytuacji? Jak Bóg udzielił ci wskazówki? Co ci powiedział?
2/Czy sądzisz, że Ananiasz był zaskoczony, co Bóg mu powiedział? Jak jego posłuszeństwo wobec Boga przyniosło owoc apostolski?
3/Czy sądzisz, że Bóg może mówić do ciebie podobnie jak do Ananiasza? Dlaczego tak, dlaczego nie?
Działanie: będę się starał słuchać Boga, przez:
A/szukanie Bożej mądrości w trudnych dziedzinach życia.
B/poświęcenie czasu na wyciszenie i słuchaniu Boga.
C/prośby do Boga aby mi przymnożył wiary.

 
 

Tydzień 13

Temat 13: Pismo święte.
Przeczytaj drugi list do Tymoteusza 3, 14-17.
Pytania:
1/Pomyśl o trudnej sytuacji ze swojego życia. Który fragment z Pisma świętego pomógł ci przezwyciężyć tę sytuację?
2/Twój ulubiony fragment Pisma? Dlaczego?
3/ Opisz przypadek, kiedy zrozumienie kontekstu kulturowego i historycznego pomogło ci lepiej zrozumieć Słowo?
Działanie: będę w większym stopniu człowiekiem Słowa poprzez:
A/ kupienie katolickiego wydania Biblii, o ile jeszcze jej nie mam.
B/ lekturę i rozważanie ewangelii z czytań mszalnych.

 
 

Tydzień 14

Temat 14: Święta Tradycja.
Przeczytaj
Katechizm KK 74-95.(http://www.katechizm.opoka.org.pl)
Pytania:
1/Co Kościół ma na myśli mówiąc o Tradycji?
2/Jaki jest stosunek Tradycji do Pisma Świętego?
3/Jaka jest różnica między tradycyjnymi formami pobożności jak Różaniec, Droga Krzyżowa a Tradycją przekazana przez Apostołów?
Działanie: Postaram się lepiej zrozumieć źródło Prawdy poprzez rozpoczęcie lektury Katechizmu Kościoła Katolickiego.

 
 

Tydzień 15

Temat 15: Urząd Nauczycielski Kościoła.
Przeczytaj
Katechizm KK 85-95; 888-892.(http://www.katechizm.opoka.org.pl)
Pytania:
1/Jakie osoby i wydarzenia w twoim życiu pomogły ci ukształtować swój stosunek wobec autorytetu Kościoła?
2/Jak opiszesz różnicę między szczerym poszukiwaniem prawdy a poszukiwaniem usprawiedliwienia?
3/Jak opiszesz obowiązki i odpowiedzialność Magisterium, czyli urzędu nauczycielskiego Kościoła?
4/Jak wygląda twoje posłuszeństwo wobec autorytetu Kościoła i otwartość na ten autorytet?
Działanie: Dokonam rewizji mojego stosunku do autorytetu Kościoła.
A/określę punkty nauczania Kościoła których nie rozumiem
B/przestudiuję Pismo, Katechizm poruszające te tematy.

 
 

Tydzień 16

Temat 16: Prawdziwy chrześcijanin.
Przeczytaj
ewangelia Jana 13,1-14.
Pytania:
1/Jaki obraz prawdziwego mężczyzny kreują media?
2/Patrząc na Jezusa i jego stosunek do uczniów jak opisał byś Jezusową charakterystykę mężczyzny?
3/Jak relacje z innymi chrześcijanami mogą ci pomóc odkryć istotę męskości?
Działanie: zawalczę by stać się mężczyzną wg wizji Jezusa.
A/mówiąc członkom rodziny, jak bardzo ich kocham.
B/okazując hojność komuś w potrzebie.
C/ustępując innym w pracy.
D/patrząc, kiedy byłem samolubny, chciwy.

 
 

Tydzień 17

Temat 17: Pozytywne usposobienie i wiara.
Przeczytaj
list do Rzymian 8, 28-39.
Pytania:
1/Co tobie pomaga ukształtować swoje usposobienie?
2/Co myślisz o związku między wiarą a podejściem do życia?
3/Podaj kilka przejawów wierności Boga w Twoim życiu.
Działanie: Okiełznaj swój pesymizm.
A/dziękuj Bogu za otrzymane łaski.
B/wytrop przejawy swojego negatywnego nastawienia i ofiaruj je Jezusowi.

 
 

Tydzień 18

Temat 18: Człowiek czynu.
Przeczytaj
ewangelia Mateusza 25, 31-46.
Pytania:
1/Opisz sytuację, w której pomogłeś komuś w nagłej potrzebie. Co uczyniłeś?
2/Jakie są pilne potrzeby w twoim środowisku?
3/Czy Duch Święty natchnął cię do działania w sytuacji w której zaniechanie byłoby grzechem? Jak modlitwa uczy nas być ludźmi czynu?
Działanie: stawaj się człowiekiem czynu.
A/módl się o rozeznanie, komu mogę pomagać
B/wybierz i wykonaj jedno dzieło miłosierdzia w tym tygodniu.

 
 

Tydzień 19

Temat 19: Podejmowanie moralnych decyzji.
Przeczytaj
Katechizm KK 1776-1794 (http://www.katechizm.opoka.org.pl)
Pytania:
1/Wymień po kolei, kroki wiodące do podejmowania moralnie dobrych decyzji, opierając się na lekturze KKK.
2/Jak modlitwa może pomóc w podejmowaniu dobrych moralnie decyzji? Podaj przykład.
3/Grzech zaniechania – podaj przykłady.
Działanie: postaram się o dobre moralne decyzje poprzez:
A/refleksję nad Pismem i nauczaniem Kościoła, by zobaczyć konsekwencje swoich decyzji.
B/zadając sobie pytanie ‚co Jezus zrobiłby w takiej sytuacji?

 
 

Tydzień 20

Temat 20: Pokusy.
Przeczytaj
Katechizm KK, 2846-2849 oraz list św. Jakuba 1, 12-15. (http://www.katechizm.opoka.org.pl)
Pytania:
1/Życie jest pełne pokus. Opisz sytuację, gdy stawiłeś czoła pokusie.
2/Jak modlitwa pomaga Ci w walce z pokusą. Jak brak modlitwy sprawił, ze uległeś pokusie.
3/Kiedy pokusa staje się grzechem?
Działanie: podejmę walkę z pokusami poprzez:
A/wzywanie Boga na modlitwie gdy jestem kuszony,
B/poszukam przyjaciela, brata, zaufanej osoby, która może mi pomóc w czasie pokusy.

 
 

Tydzień 21

Temat 21: Nawyk a cnota w życiu.
Przeczytaj
Mądrość Syracha 18, 27-33 oraz Katechizm KK 1805-1809. (http://www.katechizm.opoka.org.pl)
Pytania:
1/Opisz kilka swoich nawyków, charakteryzujących twoje zachowanie.
2/Które nawyki nie są dobre, ponieważ sprzeciwiają się życiu zgodnym z Ewangelią.
3/Jakie sposoby mogą pomóc kształtować dobre nawyki?
Działanie: A/ będę pracował nad moimi cnotami A/modląc się do DŚ, by wskazał mi jeden lub dwa z moich złych nawyków i pokazał plan jak je wyeliminować
B/prośbę o modlitwę moich braci abym pokonał konkretny zły nawyk.

 
 

Tydzień 22

Temat 22: Uczciwość.
Przeczytaj
Rdz 39.
Pytania:
1/Określ cechy Józefa, które pozwalają go uznać za uczciwego, prawego człowieka.
2/Kłamstwo, obmowa, oszustwo to przejaw braku uczciwości. Z którymi zetknąłeś się osobiście i jak sobie z nimi poradziłeś?
3/Jaką wagę do uczciwości przykłada nasze społeczeństwo? Jako to się przekłada na jednostki?
Działanie: bądź uczciwy.
A/przypomnij sobie sytuację, zachowanie gdy nie byłeś uczciwy. Wzbudź żal i postaraj się o poprawę.
B/Opracuj dwa sposoby praktykowania uczciwości, szczególnie gdy nikt cię nie widzi.

 
 

Tydzień 23

Temat 23: Odpowiedzialność.
Przeczytaj
księga Rodzaju 3,1-19.
Pytania:
1/Przypomnij sobie sytuację, w których dosięgły ciebie skutki braku czyjeś odpowiedzialności.
2/W jaki sposób usiłujesz ukryć się przed Bogiem i winić innych za swoje grzechy?
3/Jakie konsekwencje dla naszych relacji przynosi obwinianie innych za coś co sami uczyniliśmy?
Działanie: Podejmij odpowiedzialność w obszarach w których się uchylasz.
A/proś o przebaczenie osobę którą obwiniłeś.
B/Nie obwiniaj innych za swoje błędy i niedociągnięcia.

 
 

Tydzień 24

Temat 24: Gromadzenie skarbów.
Przeczytaj
Mateusz 6,19-34.
Pytania:
1/Gdyby płonął Twój dom, jaką jedną rzecz chciałbyś z niego wynieść?
2/Dlaczego Jezus był nieustępliwy wobec ludzi, którzy gromadzili rzeczy materialne?
3/Jak byś opisał swój portfel inwestycyjny na wieczność analizując sposób spędzania czasu, wydawania pieniędzy, kierunków w którym podążają Twoje myśli?
Działanie: rozpoznam gdzie gromadzę moje skarby
A/przejrzę swoje wydatki
B/opracuję budżet który pozwoli mi lepiej wykorzystać mój majątek i dochody
C/Jak wspieram moją parafię? Spytam się na modlitwie Jezusa czy powinienem dać więcej siebie lub swoich pieniędzy.

 
 

Tydzień 25

Temat 25: Wyrażanie emocji.
Przeczytaj
Ewangelia Jana 11, 32-36.
Pytania:
1/Jaka jest geneza stereotypu mężczyzny macho, pozbawionego uczuć osobnika
2/Jak Jezus wyraża swoje emocje? Czy to dowód słabości czy siły?
3/Jak Twoja zdolność wyrażania emocji lub jej brak wpływa na twoją relację z żoną i dziećmi?
Działanie: Przyjrzę się jak wyrażam emocje:
A/będę bardziej świadomy uczuć jakie okazuję
B/poproszę żonę aby pomogła mi wyrazić ‚niemęskie’ emocje.

 
 

Tydzień 26

Temat 26: Gniew mężczyzny.
Przeczytaj
Ewangelia św. Mateusza 5.22 oraz 21.12-13.
Pytania:
1/Jak pogodzić nauczanie Jezusa na temat gniewu?
2/Główne przyczyny gniewu mężczyzny?
3/Kiedy gniew jest usprawiedliwiony? Przykład z życia?
4/Kiedy gniew jest grzechem? Przykład z życia?
5/Jak osoba promieniująca pogodą ducha jednocześnie radzi sobie z gniewem?
Działanie: Popracuję nad nieopanowanym gniewem
A/prosząc Boga o pomoc w momentach gdy wybucham gniewem,
B/nazwę dwie sytuację, które zwykle wzbudzają mój gniew i oddam je Jezusowi,
C/opracuje plan zachowania alternatywnego w sytucjach z punktu B.

 
 

Tydzień 27

Temat 27: Przebaczenie.
Przeczytaj
Ewangelia Mateusza 18,21-22.
Pytania:
1/Dlaczego tak trudno jest przebaczyć?
2/Czy dotknęło cię pragnienie zemsty?
3/Twoje doświadczenie spowiedzi. Czy pomaga ci przebaczyć?
Działanie: więcej przebaczenia w moim życiu.
A/pomodlę się za osobę do której czuję urazę.
B/pojednam się z kimś przed przyjęciem Komunii.

 
 

Tydzień 28

Temat 28: Czujność.
Przeczytaj
Ewangelia Łukasza 12, 35-48.
Pytania:
1/Co oznacza słowo ‚czuwający’?
2/Wymień 4 obszary gdzie Bóg uczynił cię rządcą, oczekuje czujności i wezwie do zdania sprawy.
3/Co ciebie motywuje do gotowości na przyjście Pana: miłość do Boga, lęk przed karą a może coś innego?
Działanie: Podwyższę stan czujności
A/ tak modlę się, zajmuję rodziną, pracuję jakby Jezus miał przyjść dzisiaj.
B/ pomyśle jak jest w niebie 🙂

 
 

Tydzień 29

Temat 29: Ryzyko i konsekwencje.
Przeczytaj
ewangelia Mateusza 14,25-33 oraz Dzieje Apostolskie 4, 1-22.
Pytania:
1/Kiedy dajesz świadectwo wiary, mówisz jak Piotr z Ewangelii czy Dziejów?
2/ Jaka prośba Boga może sprawić że poczujesz się ‚nieswojo’?
3/ Znasz kogoś kto podjął ryzyko motywowane wiarą?
Działanie: Podejmę ryzyko w zmaganiach duchowych:
A/podzielę się wiarą
B/omówię problem religijny albo własne wątpliwości odnośnie wiary z małżonką, a jeśli jestem kawalerem ze swoim najlepszym kawalerem

 
 

Tydzień 30

Temat 30: Przyjęcie woli Bożej.
Przeczytaj
2 list do Koryntian 12,7-10.
Pytania:
1/Podaj sytuację w której polegałeś na sobie. Podaj sytuację która była poza Twoją kontrolą. Jak ją przetrwałeś? 2/Zastanów się nad swoimi lękami przed ‚sytuacjami poza Twoją kontrolą’. Jak relacja z Jezusem może ci pomóc? 3/Jaki ‚oścień dla ciała’ dał Bóg tobie? Czy to jest obciążenie czy błogosławieństwo?
Działanie: Zastanowię się nad obszarami gdzie pożądam władzy, prestiżu, pełnej kontroli.
A/spis dziedzin życia, które kontroluję
B/rozmowa z małżonka/przyjacielem o mojej skłonności do kontrolowania spraw
C/poproszę Ducha Świętego aby mnie uwolnił od pragnienia kontroli wszystkiego.

 
 

Tydzień 31

Temat 31: Wizja rodziny.
Przeczytaj
Dzieje Apostolskie 16, 25-34.
Pytania:
1/Jak opiszesz kierunek w który zmierza Twoja rodzina?
2/Jak okazujesz swoje pragnienie zbawienia swojej rodziny?
3/Czy masz nakreślony plan rozwoju rodziny.
Działanie: Zatroszczę się o przyszłość mojej rodziny.
A/modląc się za każdego członka rodziny
B/modląc się za dzieci aby odpowiedziały na Boże powołanie
C/porozmawiam z żoną o planie zbawienia naszej rodziny.

 
 

Tydzień 32

Temat 32: Być głową rodziny.
Przeczytaj
List do Efezjan 5.21-6.4.
Pytania:
1/Jakich trudności doświadcza mężczyzna, który chce być przewodnikiem duchowym swojej rodziny?
2/W jaki sposób kochasz swoją żonę?
3/Skąd pochodzi autorytet mężczyzny jako głowy rodziny?
Działanie: chcę lepiej służyć przywództwem swojej rodzinie:
A/więcej uwagi poświęcę żonie i dzieciom
B/zastanowię się jakim jestem przywódcą w domu ?
C/w jakiej jednej dziedzinie muszę się poprawić ?

 
 

Tydzień 33

Temat 33: Mężczyzna jako wojownik.
Przeczytaj
List do Efezjan 6,10-20.
Pytania:
1/Jakie zło atakuje twoją rodzinę – jej jedność i miłość?
2/Jakim orężem dysponuje mąż i ojciec w bitwie o zbawienie swojej rodziny?
3/Jak współpracujesz z żoną by chronić wasze dzieci przed złem?
Opisz konkretne kroki by zwalczyć zło dotykające twoją rodzinę.
Działanie: zwrócę uwagę na potencjalne zagrożenia duchowe:
A/co oglądamy w TV
B/dowiem się coś więcej o koleżankach i kolegach moich dzieci
C/jaki wpływ na rodzinę ma moje własne życie.

 
 

Tydzień 34

Temat 34: Mężczyzna i jego żona.
Przeczytaj
List do Efezjan 5,21-33.
Pytania:
1/Gdzie jedność twoja i żony przejawia się najwyraźniej?
2/’Mieszkają razem ale osobno’ – jak to rozumiesz?
3/Jak rozumiesz sprawowanie władzy przez męża wg Listu do Efezjan?
Działanie: wzmocnij swoje małżeństwo.
A/codziennie powiem żonie, że ją kocham i pocałuję ją czule
B/będę się modlił w jej intencji
C/będę zabiegał o jej względy jak przed ślubem

 
 

Tydzień 35

Temat 35: Seksualność mężczyzny.
Przeczytaj
1 list do Koryntian 7,3-5.
Pytania:
1/Jak uzyskać pewność, że w czasie współżycia z żoną nie tylko bierzesz ale również dajesz?
2/Jak żonie regularnie okazujesz swoja miłość?
3/Czy jesteś lub byłeś skażony pornografią? Jeśli tak czy wyznałeś swój grzech i prosiłeś Boga o przebaczenie i wyzwolenie?
4/Jakich argumentów w rozmowie z synem lub córką użyjesz aby powstrzymali się ze współżyciem do ślubu?
Działanie: chcę lepiej zrozumieć swoja seksualność.
A/studium biblijne dotyczące seksualności
B/zainwestuję i przeczytam książkę O. Ksawerego Knotza ‚Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga’.

 
 

Tydzień 36

Temat 36: Mężczyzna i jego ojciec.
Przeczytaj
Mądrość Syracha 3,1-16.
Pytania:
1/Wymień 5 przymiotników opisujących Twojego Ojca.
2/Naszym wzorem jest Chrystus. Jak jest relacja między Nim jako synem a ojcem ziemskim Józefem?
3/Jak czciłeś swojego Ojca w dzieciństwie a jak teraz?
4/Opisz dziedzictwo ojcostwa i wiary przekazane ci przez ojca. Jest pozytywne, czy wymaga udoskonalenia?
5/Wskaż problemy miedzy tobą a ojcem, które nie zostały rozwiązane.
Działanie: spróbuję załagodzić wszelkie nierozwiązane problemy między mną a ojcem, niezależnie od tego czy żyje, czy już zmarł.
A/odwiedzę go, zadzwonię lub napiszę do niego
B/będę się modlił o dar przebaczenia
C/powiem mu, że go kocham D/podziękuję mu za szczególną zasługę, jaką ma wobec mnie.

 
 

Tydzień 37

Temat 37: Wychowywanie dzieci.
Przeczytaj
List do Efezjan 6, 1-4.
Pytania:
1/św. Monika modliła się ponad 20 lat o nawrócenie swojego syna św. Augustyna. Skąd brała się jej determinacja i siła?
2/Jakie są twoje najważniejsze obowiązki jako rodzica, jeśli chodzi o wychowanie dzieci?
3/Jak wypełnić zalecenie św. Pawła?
4/ Jak rozwijać w rodzinie wielkoduszne, wzajemne przebaczenie pomiędzy rodzicami i dziećmi?
Działanie: Świadomie podejmuje z rąk Boga odpowiedzialność o potrzeby fizyczne i duchowe moich dzieci
A/Jakim jestem wzorem dla mojej rodziny? Gdzie mogę się poprawić?
B/Jak spełniam rolę rodzica?

 
 

Tydzień 38

Temat 38: Rodzina jako kościół domowy.
Przeczytaj
List do Kolosan 3, 12-21.
Pytania:
1/Jakie cechy wg Pawła odróżniają chrześcijan od reszty społeczeństwa?
2/Jak twoja rodzina wciela te zasady w codzienne życie?
3/Przy jakich okazjach wspólnie się modlicie lub czytacie Pismo Święte? Co zrobić aby było to częstsze?
Działanie: Pomogę mojej rodzinie zrozumieć na czym polega rodzinna pobożność:
A/ustalimy oficjalny czas na modlitwę, chociaż raz w tygodniu
B/porozmawiamy co to znaczy być kościołem domowym.

 
 

Tydzień 39

Temat 39: Wierność
Przeczytaj
księga Rodzaju 39, 2 Samuela 11, 1-8.
Pytania:
1/Jakie sytuacje życia codziennego mogą skusić mężczyznę do romansu i zdrady żony?
2/Józef i Dawid stają w obliczu pokusy cudzołóstwa. Popatrz na cechy charakteru obu. Dlaczego tak różnie się skończyły obie historie?
3/Opisz sytuację gdy byłeś poddany pokusie zmierzającej do złamania przysięgi małżeńskiej.
4/Co oznacza dla mężczyzny praktykowanie wierności?
5/Jakie czynniki popychają dzisiaj mężczyzn do niewierności.
Działanie: Będę strzegł swojej wierności
A/sporządzę w myśli spis sytuacji kiedy pojawiają się pokusy, by ich unikać
B/zastanowię się nad konsekwencjami cudzołóstwa, szczególnie dla mojej żony
C/przypomnę sobie pozaseksualne przejawy mojej niewierności D/będę się modlił o siłe unikania pokus.

 
 

Tydzień 40

Temat 40: Wspólne spędzanie czasu.
Przeczytaj
Malachiasza 3,23-24.
Pytania:
1/Opisz ze swojego dzieciństwa najprzyjemniejsze spędzanie wolnego czasu. Jak wpłynęło ono na twoje życie?
2/Jak często jesz z rodzina kolację?
3/Jakie rzeczy robisz razem z dziećmi? Co Wam to daje?
4/Jeśli lekarz powie ci że masz 90 dni życia, co byś zmienił w swoim zachowaniu wobec rodziny?
Działanie: jak spędzam czas z rodziną.
A/przeanalizuj czas na pracę i rodzinę
B/zaangażuj się w rodzinę zamiast jedynie ‚być’.
C/zabierz żonę na spacer i pogadaj czym żyje.
D/porozmawiaj z każdym dzieckiem sam na sam.

 
 

Tydzień 41

Temat 41: Wspólne spędzanie czasu.
Przeczytaj
Mateusz 25,14-30.
Pytania:
1/Mamy obowiązki wynikające z naszych talentów. Co nam to mówi o naszej relacji z pracodawcą?
2/Równowaga praca-dom to często wyzwanie. Co możesz zrobić aby ją osiągnąć?
3/Jak lepiej wspierać żonę w czasie gdy wyjeżdżasz w delegację lub zostajesz po godzinach? Jeśli ona prowadzi dom, jak możesz jej pomagać?
4/Jak wyobrażasz sobie pracę idealną?
Działanie: Będę bardziej oddany pracy jak i rodzinie.
A/przeanalizuję moje życiowe cele i priorytety
B/omówię z żoną wpływ mojej pracy na jakość życia naszej rodziny
C/przeanalizuję powody, dla których spędzam tyle czasu w pracy.

 
 

Tydzień 42

Temat 42: Budowanie relacji.
Przeczytaj
Pierwsza księga Samuela, 18.1-5.
Pytania:
1/Największe przeszkody w nawiązywaniu męskich przyjaźni to …?
2/Wymień powody dla których męska przyjaźń może być pomocna w byciu chrześcijaninem. Czy mogą być szkodliwe?
3/ Wypisz imiona tych u których byś szukał rady/wsparcia w chwili kryzysowej. Dlaczego tych wybrałeś?
Działanie: dokonam rewizji moich relacji z innymi mężczyznami
A/Przeanalizuję. jakie wnoszę do tych relacji elementy pozytywne?
B/jakie negatywne?
C/zastanowię się czy jakiś relacji nie powinienem zerwać.

 
 

Tydzień 43

Temat 43: Mówienie prawdy w miłości.
Przeczytaj
list Jakuba 5, 19-20.
Pytania:
1/Czy kiedykolwiek ktoś mówił ci prawdę, której poznanie leżało w twoim interesie, z miłością?
2/Twoja dorosła córka przyjeżdża do was ze swoim chłopakiem, z którym mieszka. Dzwoni żeby potwierdzić wizytę i informuje cię, że zamierzają mieszkać u was w jednym pokoju. Jak odpowiadasz?
3/Wielu mówi, że prawda jest względna, zmienia się zależnie od okoliczności. Jakie prawdy kierują twoim życiem? Jak ich bronisz przed tymi, którzy mówią, że nie ma prawd absolutnych?
Działanie: Jak przekazywać prawdę w miłości?
A/zbadam swoje motywy działania w sytuacjach, gdy muszę mówić trudną do przyjęcia prawdę
B/zastanowię się nad konsekwencjami ‚miłych’ kłamstw.

 
 

Tydzień 44

Temat 44: Chrześcijanie i władze cywilne.
Przeczytaj
Dzieje Apostolskie 5, 25-29.
Pytania:
1/Przypomnij sobie ostatni mandat. Co myślałeś o policjancie?
2/Dlaczego Apostołowie pozwoli się doprowadzić przed Sanhedryn po cudownym uwolnieniu?
3/Opisz sytuację, w której znalazłeś się w konflikcie z władzą. Czy władza była wówczas ‚sprawowana w sposób prawowity’?
4/Jak byś zareagował, gdybyś dowiedział się że idziesz do więzienia za swoje przekonania religijne?
Działanie: Jaki jest mój stosunek do władzy cywilnej?
1/wyrażę żal za mój czasami niesprawiedliwy stosunek do władzy
2/określę obszary w których mogę nie zgadzać się władzą cywilną (np.: kwestie aborcji, kary śmierci)
3/będę się modlił pytając Pana jak mam walczyć z niesprawiedliwymi przepisami.

 
 

Tydzień 45

Temat 45: Sprawy społeczne.
Przeczytaj
List św. Jakuba 2, 14-17.
Pytania:
1/Solidarność z ubogimi i uciśnionymi. Jak można realizować to wezwanie?
2/Jak naśladujesz służebną postawę Chrystusa?
3/Co zrobiłeś aby zachęcić swoją rodzinę do zaangażowania w sprawy społeczne?
Działanie: postaram się przestrzegać zasady solidarności z ubogimi
A/będę bardziej świadomy nauczania społecznego Kościoła
B/zwrócę więcej uwagi na los ubogich w moim otoczeniu
C/rozeznam na modlitwie wielkość mojego zaangażowania finansowego lub czasowego na rzecz ubogich.

 
 

Tydzień 46

Temat 46: Uprzedzenia.
Przeczytaj
list do Galatów 3,26-29.
Pytania:
1/opowiedz o sytuacji w której osobiście odczułeś przejaw uprzedzenia. Jak się wtedy czułeś?
2/Uprzedzenie jest formą niesprawiedliwości. Jak można naprawić krzywdę uprzedzenia?
3/Zastanów się jakie uprzedzenia są akceptowane przez nasze społeczeństwo?
Działanie: popracuję nad uprzedzeniami w moim otoczeniu:
A/jakie ja mam uprzedzenia?
B/rozpoznam uprzedzenia obecne w moim środowisku.
C/poznam kogoś z innej religii lub grupy społecznej.

 
 

Tydzień 47

Temat 47: Troska o potrzeby innych.
Przeczytaj
Rodzaju 4, 1-10.
Pytania:
1/Kiedy byłeś ‚stróżem swojego brata’? Dlaczego? Jakie miałeś odczucia w tej sytuacji?
2/Co czułeś gdy ktoś starał się ci pomóc? Jak zareagowałeś?
3/Jakie organizacje w twoim otoczeniu starają się odpowiadać na potrzeby materialne i duchowe innych? Jak możesz je wesprzeć?
Działanie:
A/zaprowadzę mojego przyjaciela do Chrystusa
B/będę otwarty na potrzeby braci
C/odrzucę pokusę bycia niezaangażowanym.

 
 

Tydzień 48

Temat 48: Bohaterowie i wzorce.
Przeczytaj
Przysłów 27,17.
Pytania:
1/Opisz pozytywny wzór z twojego życia. Jaki wpływ miała na ciebie ta osoba?
2/Opisz sytuację, gdy to byłeś bohaterem dla kogoś. Jak zmieniło się życie tej osoby?
3/Wyjaśnij zdanie z księgi Przysłów.
4/Jezus jest podstawowym wzorem życia. Do jakiego stopnia go naśladujesz?
Działanie:
Będę lepszym wzorem dla innych:
A/modlił się o Boże prowadzenie w moim życiu
B/będę świadomy konsekwencji mojego postępowania dla innych
C/poszukam pozytywnego wzorca dla siebie.

 
 

Tydzień 49

Temat 49: Budowanie Ciała Chrystusa.
Przeczytaj
Efezjan 4, 1-16.
Pytania:
1/Niektórzy mówią, że nie potrzebują Kościoła. Co byś im odpowiedział?
2/Jakie dary dał Ci Bóg aby budować Ciało Chrystusa?
3/Z pięciu darów wymienionych w Ef 4,2 który powinieneś rozwijać w swoim życiu?
4/Co realnie w twojej parafii przyczynia się wzrostu Ciała Chrystusa.
Działanie:
Będę odpowiedzialny za budowanie Ciała Chrystusa.
A/jakie mam dary i jak je wykorzystuję?
B/będę w lokalnej wspólnocie.

 
 

Tydzień 50

Temat 50: Bracia protestanci.
Przeczytaj
Ewangelia Marka 9, 38-42.
Pytania:
1/Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś w ekumenicznym wydarzeniu?
2/Jakimi sposobami możemy razem z braćmi protestantami odpowiadać na wezwanie Jezusa do jedności?
3/Szacuje się, że do chrześcijaństwa przyznaje się ok 26.000 sekt. Jakie wrażenie może to wywrzeć na niechrześcijanach?
Działanie:
A/pogłębię znajomość tematu i pojęcia ‚jedność chrześcijan’
B/będę się modlił o jedność chrześcijan.

 
 

Tydzień 51

Temat 51: Ewangelizacja
Przeczytaj
Ewangelia Łukasza 4,43.
Pytania:
1/Jak katolicy reagują na słowo ‚ewangelizacja’? Jak ty reagujesz?
2/Co dla ciebie osobiście wynika z przeczytanego wersetu?
3/Św. Paweł mówi o obowiązku głoszenia Ewangelii. Czy poczuwasz się do niego?
Działanie:
Będę lepszym apostołem
A/zaangażuję się w ewangelizacje w mojej parafii
B/podzielę się obecnością Jezusa z moim życiu z niepraktykującym sąsiadem.

 
 

Tydzień 52

Temat 52 – ostatni: Patrzeć wstecz, patrzeć w przyszłość.
Przeczytaj
Psalm 37, 3-7.
Pytania:
1/ Jak modlić się aby rozeznać wolę Bożą?
2/Jak Bóg prowadzi cię w obszarze twoich zmagań?
3/Jaką jedną rzecz powinieneś zrobić która skoryguje twoje błędy i pozwoli iść w wyznaczonym kierunku?
Działanie:
uczynię lepszym siebie i moje otoczenie
A/pomodlę się aby Bóg mnie prowadził
B/podejmę postanowienie na najbliższe 12 msc
C/opracuję plan jego realizacji
D/będę dokonywał cyklicznej oceny planu.

 
 
Treść opracowano w oparciu o „Drogowskazy. Jak być katolickim mężczyzną we współczesnym świecie?” Bill Bawden, Tim Sullivan, wydane przez Mężczyźni św. Józefa