Krótki przewodnik po modlitwie

Wybierz czas i miejsce

Określ konkretny czas przeznaczony wyłącznie na modlitwę, porę, o której jesteś aktywny i masz jasny umysł (Ps 92,1n)

Upewnij się, że jesteś w miejscu, gdzie nic cię nie rozproszy, ani nie przeszkodzi (Mt 6,6)

Zapomnij o wszystkich troskach
Zbadaj swoje sumienie i wzbudź żal za grzechy (Ps 130)

Pozwól Bożemu miłosierdziu oczyścić twojemu sumieniu (Rz 8,1)

Zapomnij o wszelkim niepokoju, problemach i zmaganiach (Hbr 12,1)

Otwórz serce na ewangelię
Codziennie świadomie odpowiadaj „tak” na następujące prawdy:

– Bóg stworzył mnie z miłości i zawsze mnie kcha (1 J 4,10)
– Bóg zesłał Jezusa, by dać nam życie (J 3,16)
– Swoją śmiercią i zmartwychwstaniem Jezus pokonał grzech i śmierć (J 5,24)
– Jezus obiecał, że będzie z nami i ześle nam Ducha Świętego (J 14,15-16,23)
– Jezus wstawia się za nami w niebie (Hbr 7,25)
– Jezus przyjdzie powtórnie (Mt 16,27)

Uwielbiaj Boga

Wyrażaj swoją miłość i wdzięczność swojemu Ojcu w Niebie, Jego Synowi, Jezusowi i Duchowi Świętemu (Ps 95; 136; Hbr 13,15, 1 P 2,9)

Chwal Boga szczerze i głębi serca (Mt 6,7n)

Przebywaj w obecności Bożej

Słuchaj aktywnie, co Bóg mówi w twoim sercu, gdy czytasz Pismo (Iz 66,2)

Pozostań w milczeniu w obecności Bożej i pozwól, by dotykał twojego serca (Ps 131)

Proś z wiarą i ufnością

Módl się za świat, za kościół, za swoją rodzinę, przyjaciół i za siebie samego (Mt 7,7-11)

Zapisuj w swoim dzienniczku

Co Bóg ci powiedział ?

Jakie postanowienie podejmiesz, żeby pamiętać o Chrystusie Panu przez cały dzień ?

Jakie modlitwy będziesz nosił w sercu ?