Świadectwa po konferencji dla małżeństw


 
 
Odpowiedzi na pytanie – Jeśli ta konferencja była dla Ciebie ważna to z jakich powodów ?
 
(K/M – płeć)

 
 

W każdym etapie życia (po odejściu dzieci) małżonkowie są w potrzebie. Udział w konferencji pozwala odświeżyć i przeżyć ważne treści, ponownie coś poprawić i wzmocnić. (K, wiek pow.60)

Buduje, umacnia, nakierowuje nasze małżeństwo, otwiera na miłość Pana, mocno oparta na Słowie Bożym. (M, wiek 31-40)

Gniew coraz bardziej gości w moim życiu i w moim małżeństwie. Myślę, że dzięki dzisiejszemu spotkaniu poprawią się moje relacje z mężem i dziećmi. (K, wiek 41-50)

Dalszy rozwój naszego małżeństwa, z resztą na Magdę i Wieśka można iść „ w ciemno” – ważne treści i świetny przekaz. (K, wiek 31-40)

Odświeżenie jak ważna jest pielęgnacja relacji między nami i relacji z Bogiem. (M, wiek 31-40)

– 1.prawda w Słowie Bożym
2.warto wciąż na nowo powtarzać sobie to co Bóg dla nas zaplanował.
(K, wiek 31-40)

Bardzo się cieszę, że tu byłam. Wiele informacji, które tu usłyszałam było oczywistych i znanych ale warto wracać do prawd, które w biegu życia się zacierają (K, wiek 51-60)

Dzisiaj otrzymałem wiele wskazówek jak czynić, co robić, jak się zachowywać abyśmy razem tworzyli zespół. (M, wiek 41-50)

To dobry czas z mężem. Utrwalenie znanych wartości. Bodziec do działania. (K, wiek 31-40)

Chwila z żoną, w której usłyszeliśmy o byciu w jednej drużynie i usystematyzowaniu wiedzy w tym temacie. (M, wiek 31-40)

Tak, była ważna. Dowiedziałam się jak mogę ulepszać swoje małżeństwo i jak lepiej wspierać męża. (K, wiek 31-40)

Jak ludzie świeccy mówią o Bogu i przybliżają nam Jego słowa- to ma wielką wymowę. (M, wiek pow.60)

Pozwoliła z dystansem spojrzeć na małżeństwo i zrozumieć mężczyznę. (K, wiek 26-30)

Miałem czas dla żony i dla naszego małżeństwa. Dziękuję za inicjatywę. (M, wiek 41-50)

Inwestowanie w małżeńską relację, poszukiwanie nowych rozwiązań, pomysłów. (K, wiek 41-50)

Z powodu informacji nt. małżeństwa. (M, wiek 41-50)

Wzmocnienie więzi małżeńskiej. (K, wiek 31-40)

Dla budowy i wzrostu naszego zespołu. (M, wiek 31-40)

Bardzo ważna w dostrzeżeniu jak ważny dla mnie jest współmałżonek i jego potrzeby.(K, wiek 31-40)

Z powodu błędów w życiu małżeńskim. (M, wiek 41-50)

Ponieważ z pewnością pomoże nam- naszemu małżeństwu wzrastać w naszej miłości i jedności. Pozwoli uniknąć przynajmniej w pewnym stopniu rutyny. (M, wiek 26-30)

Poprawieniu relacji w mojej rodzinie. (M, wiek 31-40)

Utrzymanie małżeństwa, pogłębienie relacji. (K, wiek 31-40)

Poruszane ważne tematy, które pomagają w zjednoczeniu małżeństwa. Moglibyśmy być razem (mąż-żona). (M, wiek 31-40)

Jeśli jesteśmy przeciw sobie to niszczymy siebie wzajemnie i nasze małżeństwo. (K, wiek 41-50)

Z powodu uzdrowienia moich relacji małżeńskich i wzroście duchowym. (M, wiek 41-50)

– Poprawa relacji w małżeństwie. (M, wiek 31-40)

Utwierdzeniu się we właściwych relacjach małżeńskich, nauczenia się nowych rzeczy. (M, wiek 51-60)

Pokazała jak ważne jest działanie razem, że razem możemy dużo więcej i lepiej. Stanowimy dla siebie podporę i mamy siebie wspierać. W miłości Boga możemy wszystko. (K, wiek 51-60)

Bardzo ciekawa. (M, wiek 26-30)

Integrowanie relacji personalnych wynikających z sakramentu małżeństwa. (M, wiek 51-60)

Tak była ważna. Chcę być lepszym mężem. (M, wiek 31-40)

W celu pogłębienia więzi małżeńskiej, wzajemnych relacji i zmiany na lepsze. (K, wiek 31-40)

Utrwaliło pewne prawdy, które były znane mi z własnego doświadczenia. Potwierdzenie najświętszej prawdy, że to Bóg ma dla nas najlepszy plan życia, który możemy realizować dzięki współmałżonkowi, który jest dla nas darem Bożym. (K, wiek 51-60)

Poglądowa, wnosząca duży wkład w moją duchowość. (M, wiek 51-60)

Dlatego, że mogłam dowiedzieć się co robię źle. Jak mam postępować. (K, wiek 31-40)

Myślę, że aby w ogrodzie mogły zakwitnąć kwiaty trzeba go całe życie podlewać. (K, 41-50)

Przypomniała mi o istotnych rzeczach o których w życiu codziennym się zapomina. (K, wiek 26-30)

Przechodzimy bardzo trudny okres w naszym małżeństwie. Tu było przypomnienie co to jest Boże małżeństwo. (K, wiek 31-40)

Dowiedziałam się wjaki sposób można z Bogiem i żoną trwać razem i iść w tą samą stronę. (M, wiek 26-30)

Okazja do spotkania z żoną+ chwila tylko dla nas i naszego małżeństwa.(M, wiek 31-40)