Wieczór sederowy 20.03.2013

>> Podsumowanie spotkania

02.03.2013 Restauracja ul. Grunwaldzka
prowadzący: David Friedman

 

zdjęcia

 >> Zapowiedź Wieczoru
 

Miejsce: Sala bankietowa – restauracja Grunwaldzka 98
Zgłoszenia : [email protected]
Koszt: dla uczestników konferencji – Wiara Abrahama 20 zł, dla pozostałych 30 zł
Zaliczki
: – 10 zł z dopiskiem 20.03.3013 lub 19-20.03.2013 dla tych,
którzy będą obecni na obu wieczorach
 
 
Za dzieci do 12 lat nie będziemy pobierać odpłatności, chyba, że symboliczną jako dobrowolny gest rodziców.

Program
19:00 Rozpoczęcie Wieczerzy Sederowej
21:30 Zakończenie
21:30 – 22:00 Rozmowy kuluarowe
Wieczór uświetni Zespół Jarmuła Band

Koniec marca to doniosłe wydarzenie i okazja spotkania i modlitwy z braćmi z Żydów mesjańskich.

Wydarzenie to wychodzi naprzeciw hasłu programowemu tygodnia modlitw o jedność chrześcijan w 2013 roku „Czegoż żąda Pan od ciebie?” – Możemy zatem zapytać się co ja osobiście mogę zrobić, by zaangażować się w realizację wezwania  Jezusa ,

… aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś (J 17, 21-23).

Odczytując to wezwanie osobiście widzimy konieczność i znajdujemy sposobność by realizować to wezwanie by … braci byli razem. Wiedząc jednocześnie o stwierdzeniu Świętego Pawła, że nie ma już Żyda ani Greka  bowiem

w Jezusie Chrystusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość. (Ef 2,13).

Możemy zatem razem świętować zbawienie w Chrystusie i na miarę naszych możliwości celebrować jedność której żąda od nas Pan. Podobnie wzywa nas do żywych kontaktów ekumenicznych Kościół słowami Benedykta XVI

Wiele z tych ruchów nawiązało żywy kontakt z Kościołami niekatolickimi. Mogą one wnieść ważny wkład w prace zmierzające do budowania więzi ekumenicznych: wspólna modlitwa i wspólnie podejmowane dzieła budzą nadzieję, że zostanie przyśpieszone zbliżenie również na płaszczyźnie teologicznej i w życiu Kościoła. Trzeba jednak, aby i w tym względzie biskupi zatroszczyli się o prawidłowe rozumienie ekumenizmu. Zawsze musi on polegać na poszukiwaniu prawdy, nie zaś na łatwych kompromisach, które mogą prowadzić ruchy katolickie do utraty własnej tożsamości. Benedykt XVI, Apostolstwo wiernych świeckich w Kościele, 17 XII 2005 — Przemówienie Papieża do III grupy biskupów polskich.

Nie możemy jednak mówić o poszukiwaniu jedności jeżeli nie będziemy zwracać się do uczniów Chrystusa pochodzących z Żydów. Wyrazem naszego szukania jedności jest organizacja wieczoru sederowago, który poprowadzi rabin Dawid Friedman, przedstawiciel ruchu Żydów mesjańskich (synagogi mesjanistycznej). Nasze wspólna modlitwa, uwielbienie przy wieczerzy sederowej niech będzie naszym świadectwem, że mur wrogości rzeczywiście w Chrystusie upadł. Doświadczenie wskazuje, że dla wielu z nas spotkanie z nauczaniem rabina Michaela Schiffmana było możliwością pogłębienia naszego poznania, tak by wiedzieć jak wiedzieć powinniśmy. Podobnie obecność Dawida to okazja by pogłębić refleksję i płynące z niej zrozumienie żydowskich korzeni Kościoła. Dowiemy się, co to jest i czym jest wieczór sederowy dla Żydów mesjańskich, a tym samym możemy pogłębić zrozumienie Mszy Świętej. W takcie wieczoru sederowego przewidujemy śpiewy i tańce w radości Izraela.
 

TEKST HAGADY

 
 
 
Sederowy wieczór paschalny – Kraków 2011

 

 
 >> z nauczania Kościoła
 

Z nauczania Kościoła

 
 

 
 
Boże naszych ojców,
wybrałeś Abrahama i jego potomków,
aby zanieść Twoje Imię narodom:
jesteśmy głęboko zasmuceni zachowaniem tych,
którzy w ciągu historii zadali cierpienie Twoim dzieciom
i prosimy o Twoje wybaczenie.
Pragniemy zaangażować się w prawdzie w braterstwo
z ludem Księgi.

Jerozolima, 26 marca 2000

Jan Paweł II


 
 

 >> ruch mesjanistyczny:
 

Judaizm mesjanistyczny jest współczesnym ruchem religijnym o korzeniach sięgających starożytności . Jego ożywienie, które nastąpiło w ostatnich latach, może zapowiadać przełom w stosunkach żydowsko-chrześcijańskich.Wierzący z narodów odnajdują korzenie swojej wiary i sięgają do początku odnajdując swoją tożsamość i jedność.

Współczesny ruch mesjanistyczny już teraz stanowi prawdziwy, oparty na Słowie Bożym pomost między Żydami i chrześcijanami. Jest czymś więcej niż dialog – jest narzędziem, skutecznie używanym przez Boga do przebudzenia duchowego w narodzie wybranym i wśród narodów o tym mówi Michael Schiffman w swoim nauczaniu.


Przebudzenie_mesjanistyczne

David Friedman jest rabinem, który posiada doktorat z Judaistyki i magisterium w języku arabskim.
Pracował w Academic Dean King of Kings College w Jerozolimie, a obecnie jest na wydziale Netzer David, jak również współpracuje z MJTI www.umjc.org. Friedman jest autorem pięciu książek, a obecnie pracuje nad szóstą.
Jest on znanym mówcą na tematy związane z Torą, żydowską historią i współczesną historią Izraela.
To będzie jego 15-ta podróż do Polski w ciągu ostatnich 23 lat. Jedna z jego książek, „W moim domu”, jest wezwaniem do wiernych z Polski i Izraela, by zaprzyjaźnić się i modlić się za inne narody.