Życie duchowe w męskiej codzienności

Zapis z całego spotkaniaHomilia wygłoszona przez Księdza Jerzego Morańskiego SDSKonferencja wygłoszona przez Księdza dr Jana Koniora SJBracie
Dziękujemy Ci za wspólną modlitwę, uczestnictwo w Eucharystii w dniu 27 listopada i udział w konferencji pt. „Życie duchowe w męskiej codzienności”, którą wygłosił ks. dr Jan Konior SJ w kościele św. Rodziny we Wrocławiu.

Przemoc, obojętność, konsumpcjonizm, konkurencja, filozofia pozorów, kłamstwo, kultura gdzie opakowanie jest ważniejsze od zawartości, mąci właściwy cel życia. Codzienność zagłupia, miesza priorytety i zaburza wartości. Rozwija się kultury wygodnictwa i coraz bardziej popularna staje się zasada homo homini lupus est zamiast homo homini frater est, która powinna obowiązywać każdego człowieka. Dominuje kultura masek zakładanych do każdej sytuacji, na dowolną okazję. Ukryta forma dominacji człowieka jednego nad drugim, ogromna manipulacja, wygodnictwo, zabieganie, zanieczyszczanie serca i umysłu prowadzi do obojętności na to co piękne i Boże. Każdy traci czas w swoim własnym stylu i na swój sposób oddala się od Boga. Zatruwa relacje międzyludzkie, w małżeństwie, rodzinie i odwraca się plecami do Krzyża. Aktem odwagi jest wyjście do kościoła na Mszę Św. czy nawet fizyczne spotkanie w swojej wspólnocie. Na świecie jest kryzys sakramentu pojednania. Poprzez spowiedź i rachunek sumienia człowiek porządkuje swoje serce i umysł. Szczerość, uznanie swojej słabości, niemocy, podzielenie się z Bogiem tym, co trudne, wnosi do życia pokój. Wszyscy potrzebują słowa, które przychodzi z zewnątrz. Takim słowem jest Słowo Boże. Jest to słowo mądrości, które oświeca, oczyszcza, przemienia, uzdrawia. Pomaga odnaleźć właściwą drogę Bożą a także pragnienie postawienia Boga na pierwszym miejscu w życiu. Każdy mężczyzna wierzący i praktykujący potrzebuje każdego dnia mówić Bogu swoje „fiat”.

Mężczyzna wierzący porządkuje swoje życia w stożku hierarchii wartości i stawia Boga na pierwszym miejscu. Jest człowiekiem z Boga i dla Boga. Koncentruje się na boskim centrum, którym jest serce Boga. Rozeznaje, nie idąc za duchem tego świata. Ma wsparcie Ducha Św., św. Józefa oraz Niepokalanej Matki. Ma świadomość swojej słabości ale też wiary i nadziei. Jest w nim pragnienie świętości, pomimo słabości, grzeszności i upadków. Nieustannie Bogu dziękuje za siebie, swoje życie, powołanie. Dziękuje również za te trudne sytuacje i doświadczenia a szczególnie za to, co boli, bo łatwo jest dziękować za łatwe rzeczy. Jest w procesie nieustannego nawracania się ale też uświęcania, pomagania innym z pragnieniem służenia większej chwale Boga. To jest bezlitosna i krwawa walka, bo diabeł robi wszystko, żeby go osłabić, aby się nie modlił. Zły duch zawsze uderza w najsłabsze miejsca, uzależnienia, złe nawyki, grzechy itp. i odnosi sukces, gdy wola i duch są osłabione. A gdy upada mężczyzna, upada cały świat. Pokusy nie opuszczą mężczyznę, aż do śmierci. Jednak musi on je nazywać po imieniu, bo to co nazwane, to i poznane, i dzięki temu może być zwyciężone. Trzeba nazywać zło w sobie po imieniu. Każda pokusa żywi się niejasnością. A człowiek potrzebuje światła, który rozjaśni jego duszę oraz umysł. Potrzebuje odkrycia rdzenia niejasności, który jest pożywką dla pokusy. Nie udawać, nie nakładać masek, być szczerym przed sobą i walczyć dla Boga, aż do przelania krwi w swojej codzienności. Walczyć o ciszę w swoim życiu, w której mógłby być tylko on i Bóg – Bóg i on. Mężczyzna wierzący jest mężczyzną w Bożej misji. Intensywność przeżywania codzienności pozwala doświadczać Boga. Każdy mężczyzna potrzebuje lustra w postaci drugiej osoby do weryfikacji i obiektywizacji swojego męskiego świata emocji, uczuć, myśli i wyborów. Wzorem takiego lustra może być brat, przyjaciel, kapłan lub ojciec duchowy.

Duchowość jest bardzo ważna w życiu mężczyzny. Trzeba ją formować każdego dnia poprzez czytanie słowa Bożego, aby stawać się innym mężczyzną, otwartym na Bożą misję, i żeby własna katolicka, wrażliwość nie stała się pogańska. Łatwo bowiem spoganieć, nawet będąc w kościele katolickim, i chodząc do kościoła. Dobrze jest mieć plan dnia. Może nie zawsze uda się go zrealizować ale jest ważnym sposobem rozwoju duchowego. Każdego ranka najpierw musi być rachunek sumienia, modlitwa wdzięczności, dziękczynienia, przeproszenia i prośba do Boga o prowadzenie po właściwej drodze a wieczorem przygotowywanie się na kolejny dzień. W ciągu dnia należy oddawać się medytacji słowa Pana i wyciszać chociaż przez 30 minut swój umysł i serce, żeby w skupieniu patrzeć w serce Boga i Jego oczy. W codzienności najpierw trzeba ewangelizować swoje serce a dopiero później innych. Przynosić im pokój szczególnie w czasie niepewności, trudu, zagrożenia, lęku, przywracać innym pogodę duszy. Być w swojej rodzinie dobrym aniołem samego Boga. Słuchać cierpliwie i prowadzić rozmowy z innymi. W obecnych czasach człowiek najbardziej potrzebuje, aby ktoś go wysłuchał. Prawdziwa szczera miłość to najpełniejsza i najprawdziwsza forma komunikacji. Każdy jest powołany do bycia w relacji z drugim człowiekiem. Dzięki niej miłość dojrzewa do pełni. Jednym z najważniejszych etapów na drodze do opanowania sztuki podejmowania dobrych decyzji zawsze jest rodzina. I dlatego mężczyzna musi się o nią troszczyć, bo rozbita rodzina, to rozbity cały świat. Bóg zawsze ze wszystkiego wyprowadza dobro ale najlepiej działa, jeśli Mu się na to pozwoli. Nie tylko od święta ale w zwykłej męskiej codzienności.


Zapraszamy Cię na kolejne, tym razem świąteczne, spotkanie Mężczyzn św. Józefa w dniu 18 grudnia 2020, które odbędzie się w kościele pw. św. Rodziny przy ul. Monte Cassino 63 we Wrocławiu. Ze względu na istniejące obostrzenia dotyczące limitu uczestników Mszy Św. wymagana jest rejestracja https://mezczyzniwewroclawiu.pl/swietujemy-18-12-2020/.

Z Bogiem
Mężczyźni Świętego Józefa we Wrocławiu


ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

Zapraszamy na listopadowe spotkanie MsJ.
27.11.2020 w piątek o godz. 19.00

Spotkanie organizujemy w Parafii pw. Świętej Rodziny we Wrocławiu, ul. Monte Cassino 68 (Biskupin / Sępolno)Temat: ŻYCIE DUCHOWE W MĘSKIEJ CODZIENNOŚCI

Koncelebrę poprowadzi Ks. Jerzy Morański SDS
– Duszpasterz, rekolekcjonista.

Konferencję poprowadzi Ks. dr Jan Konior SJ
– Jezuita, filozof, teolog, sinolog, rekolekcjonista.

Link do nauczania Ojca Jezuity – zapraszamy – warto przesłuchać

Program
19:00 Spowiedź i adoracja
19:30 Msza Święta
20:15 Kawa / herbata
20:45 Konferencja
21:30 Apel Jasnogórski i zakończenie spotkania

ZAPRASZAMY !OBOWIĄZUJĄ ZAPISY NA SPOTKANIE