18.09.2020 Pielgrzymka Diecezjalna


Tegoroczna pielgrzymka duchowieństwa i wiernych Archidiecezji Wrocławskiej z całonocnym czuwaniem przed Jasnogórską Ikoną Królowej Polski odbędzie się w dniach 18-19 września 2020. Każda podróż na Jasną Górę i spotkanie z Madonną przynosi w życiu człowieka błogosławione owoce. Podczas osobistej modlitwy składa on na Jej ręce podziękowania za wszystkie otrzymane łaski, rodzinę, pracę, archidiecezję i Ojczyznę. Dzieli się nadziejami, marzeniami, troskami i zmaganiami, prosi o radę i pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw oraz o Boże błogosławieństwo na nadchodzący czas. Przeprasza za akty profanacji i znieważania jakich Matka Boża doświadczyła w ostatnim roku a także za własną bierność, jeśli nie czuwał przy Niej wystarczająco dobrze… Jest to czas przemienienia i zawierzania Maryi swojego życia bez żadnych warunków i konkretnych oczekiwań, aby wszystko działo się zgodnie z wolą Jej Syna, Jezusa Chrystusa.