Program 72h do Zmartwychwstałego Życia

Podstawą duchowego rozwoju Mężczyzn św. Józefa jest program 72 godzin do Zmartwychwstałego Życia, którego zapowiedź można odnaleźć w Księdze Wyjścia.

„Trzy razy w roku ukażą się wszyscy twoi mężczyźni przed obliczem Pana, Boga Izraela. Ja bowiem wypędzę narody sprzed ciebie i rozszerzę twoje granice, i nikt nie będzie napadał na twój kraj, gdy ty trzy razy w roku pójdziesz, aby pokazać się przed obliczem Pana, Boga twego.” (Wj. 34,23-24)

Trzy dni to właśnie 72 godziny czyli, tyle ile Jezus potrzebował, by przejść przez śmierć do życia. Doświadczenie Paschy jest czymś, co jako mężczyźni możemy przeżywać z Jezusem realizując:

„Program 72h do Zmartwychwstałego Życia”, czyli uczestnictwo w:

Ø miesięcznych spotkaniach – 3 h x 10 spotkań oprócz lipca i sierpnia – (30 h rocznie)
Ø dwa razy w roku męskich Dniach Odnowy Duchowej – „24h dla Pana” – (48 godzin)

Razem daje to ponad 72 godziny, ponieważ nie chcemy ograniczać się tylko do planu minimum. To doskonała sposobność, aby:

Ø Rozszerzać męskie życie duchowe poza niedzielną Mszę Świętą
Ø Pogłębiać osobową relację z Panem Bogiem
Ø Formować silne katolickie, męskie braterstwo
Ø Uczyć się troski i odpowiedzialności za żonę i dzieci
Ø Spotykać się, aby zgłębiać Pismo Święte
Ø Poznawać Katechizm Kościoła Katolickiego
Ø Studiować katolicką etykę i moralność

Realizacja męskiej formacji Mężczyzn św. Józefa to czas, który jest niezbędny do odrodzenia życia w Bogu, do Zmartwychwstałego życia.

Donald Turbitt prezentuje program w wywiadzie z Andrzejem Lewek (MSJ Kraków/Polska)