Stowarzyszenie MSJ

Mężczyźni Świętego Józefa są w Polsce Prywatnym Stowarzyszeniem Wiernych.
Osobowość kościelną i prawną nadał Dekretem w dniu 24 września 2014 r. Kardynał Stanisław Dziwisz.
 
Statut Stowarzyszenia został przyjęty na Walnym Zebraniu 6 grudnia 2014.
Aktualny Statut
 
W dniu 16 lutego 2015 pojawiliśmy się w KRS pod numerem: KRS 0000542742
W dniu 2 marca 2015 pojawiliśmy się w REGON pon numerem: REGON: 360908841
W dniu 9 marca został nam wydany numer NIP: 679-310-87-05


MsJ_linki-do-Krakowa.pdf

 


MSJ_statut_12_2014.pdf

 


MsJ_dekret-powolujacy.pdf

 


MsJ_Wniosek o przyjęcie w poczet członków rzeczywistych.pdf

 


MsJ_Wniosek o przyjęcie w poczet członków wspierających.pdf