Adoracja w ramach wydarzenia Ochrzczeni Ogniem

Zapraszamy do uczestnictwa w Adoracji z MsJ w Katedrze Wrocławskiej.
23/24.06.2018 od godz. 24.00 do godz. 01.00