Potęga przysięgi małżeńskiej

Zapraszamy na majowe spotkanie MsJ
22.05.2020 w piątek o godz. 18.30

jak zwykle „Pod CZWÓRKĄ”
w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej
przy ul. Katedralnej 4 /blisko Katedry/
w kościele św. Piotra i Pawła (wejście przez dziedziniec)

Temat: Potęga przysięgi małżeńskiej

Słowo skieruje do nas: J.E. ks. biskup Andrzej Siemieniewski

Profesor Nauk Teologicznych, doktor habilitowany Teologii (Duchowości) Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, doktor Teologii (Duchowości) Papieskiego Uniwersytetu Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie, licencjusz Teologii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Kapłan Archidiecezji Wrocławskiej. Wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się teologią Nowego Testamentu, egzegezą Ewangelii synoptycznych oraz starożytną historią Żydów.

Program
18.30 adoracja
19.15 msza
20.00 kawa
20.30 konferencja
22.00 zakończenie

ZAPRASZAMY !