Służba

Mamy świadomość, że jesteśmy zaczynem, który ma w sobie potencjał zakwasić całe ciasto – fundament to osobista więź z Jezusem realizowana w modlitwie, czytaniu Słowa Bożego, uznaniu prowadzenia przez Ducha Świętego… Pragniemy z dumą w godności Dzieci Bożych realizować wezwanie Jezusa :

„Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól straci swoja właściwość, czym się ją posoli? Nie nadaje się do niczego, chyba tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem dla świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy po to, aby ją schować pod garncem, lecz stawia się ją na świeczniku, żeby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak też niech świeci wasze światło dla ludzi aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie.” [Mt 5, 13-16]

 

>> Zadania uczniów << 

 

1. ewangelizacja

+ organizowanie spotkań o charakterze Ewangelizacyjnym,

+ poszukiwanie i wykorzystywanie wszelkich dróg głoszenia Królestwa Bożego, szczególnie w Internecie

+ rekolekcje dla mężczyzn (jednodniowe, weekendowe).

 

2. liturgia – aktywność w lokalnej parafii – najczęściej w posłudze szafarzy nadzwyczajnych Komunii Świętej, lektora, animatora lokalnej grupy męskiej

 

3. caritas

+ dawanie, (wymiana darów, błogosławienie) – osobista odpowiedź na osobiste potrzeby, Kościół osadzony na relacji, (mini serwis obdarowywania; obdarowujący zgłaszają swoje możliwości, a potrzebujący przez administratora sieci)

+ czyny miłości, aktywna pomoc przy różnych pracach, wyjazdy wsparcia w mniej zamożne regiony Polski (np. wyjazdy z paczkami świątecznymi), najważniejszy jest kontakt osobowy tzn. pomoc określonym jednoznacznie osobom przez konkretne osoby, budowanie więzi przyjaźni.

 

4. formacja

formacja mężczyzn do świadomego przeżywania swojego powołania (lidera, męża, ojca, dziadka, pracownika, pracodawcy),

+ uzdalnianie mężczyzn do służby królestwa (władza czy służba)

+ współpraca w prowadzeniu małych grup męskich w parafiach

+ wprowadzenie w doświadczenie Odnowy Kościoła wprowadzonej przez Sobór Watykański II

+ formacja do dojrzałej współpracy ekumenicznej (rozumianej jako wymiana darów i błogosławieństwa, nie jako dyskusja i kontrowersje)

+ wprowadzenie w zrozumienie miejsca i znaczenia Żydów w planie zbawczym Boga

 

5. worship – organizacja raz w miesiącu modlitwy uwielbienia (sześć godzin od 16 – 22)

 

6. aktiv – organizacja wspólnych wypraw turystycznych

 

7. słudzy jedności – w ramach swojej aktywności nie chcemy zapomnieć o wymiarze ekumenicznym prowadzonych działań, większość aktywności ma formułę otwartą i nie jest zamknięta dla członków jednej denominacji

 

8. aktywność w lokalnych społecznościach

+ animowanie współpracy pomiędzy osobami prowadzącymi działalność gospodarczą,

+ aktywność w lokalnej społeczności – uczestnictwo w życiu społecznym z radykalnym podejściem do uczciwości i pracowitości oraz szukaniem zawsze możliwości wzmacniania słabych

___________________________________________________________________

Głoszenie w sieci:

+ video z codziennym czytaniem (szukać młodych ze szkół średnich do tworzenia banerów, kolarzy na temat czytań)

+ netoteka (wybrane fragmenty do poczytania, wybrane strony video itd.)

+ videostreaming spotkań,

+ videostreaming modlitw uwielbienia

>>> Szkoła Biblijna – Zostań Mężem Bożym, certyfikat ukończenia kursu Św. Józefa – powołany jako facet.

 

„To mówi Pan: Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście; wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście; także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców.” [Jr 17,5-8]