Wielka Pokuta Więźniów za grzechy 2024

Zapraszamy do wspólnej adoracji Pana Jezusa w wydarzeniu

WIELKA POKUTA WIĘŹNIÓW ZA GRZECHY
05.04.2024 od godz. 18:00 do 06.04.2024 do godz. 7:00

Jeśli możesz przyjdź i doświadcz. Oddaj Jezusowi w milczeniu, modlitwie, śpiewie – tak jak potrafisz i możesz – to co Cię więzi, to co Ciebie zniewala w intencji tych, którzy w wyniku swoich złych decyzji ponoszą ich konsekwencje odsiadując wyroki.

Mężczyźni św. Józefa – uczestniczymy i prowadzimy wydarzenie, w godzinach od 23:30 do 01:00

Każdego chętnego do wspólnej modlitwy zapraszamy – szczególnie w porze nocnej, która jest największym darem z podjętego wysiłku.

Adoracja odbędzie się w Kościele pw. św. Jerzego. Kościół, jest niewielkim budynkiem i mieści się przy ul. Ojców Oblatów 1, tuż przy plebanii i obok kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju.
Mapa: https://maps.app.goo.gl/Z8JFhzGcaiPU89r86
Ul. Ojców Oblatów znajduje się między ulicą Legnicką i Popowicką oraz Rysią i Wejherowską.

24 godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się już kolejny rok z okazji Świąt Wielkiej Nocy i Święta Miłosierdzia Bożego w intencji więźniów. Wzorowana jest na Wielkiej Pokucie.
Całość koordynuje kapelan więzienny we Wrocławiu o. Robert Żukowski OMI.

Adoracja składa się z 3 etapów. W tym 2 etapy odbywają się w Zakładzie Karnym i niedostępne dla osób spoza więzienia.

Etap 1 – tylko dla więźniów:
Adoracja rozpocznie się w kaplicy Aresztu Śledczego przy ul. Świebodzkiej we Wrocławiu 05/04/2024 (piątek) i będzie tam trwać do godziny 17:00.

Etap 2 – zapraszamy wszystkich chętnych:
Adoracja zostanie przeniesiona do kościoła pw. Św. Jerzego, przy ul. Ojców Oblatów we Wrocławiu, w Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju, gdzie Ciebie i każdego chętnego zapraszamy do przybycia i modlitwy wspólnej lub indywidualnej w skrytości serca. Zapraszamy Cię do pobycia z Jezusem Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Jezus Chrystus też był więźniem – doświadczył uwięzienia.

Etap 3 – tylko dla więźniów:
Adoracja przeniesie się do kaplicy Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego przy ul. Fiołkowej we Wrocławiu. Zakończy się tam Mszą świętą z udziałem więźniów i wolontariuszy więziennych z Zacheuszków.

Szczegóły wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/2003146150055948?ref=newsfeed
https://www.zacheuszki.pl/