Czuwanie ojców 21-22.06.2013

>> Podsumowanie spotkania
 

zdjęcia

Czuwanie ojców 2013 - 1Czuwanie ojców 2013 - 2Czuwanie ojców 2013 - 3Czuwanie ojców 2013 - 4Czuwanie ojców 2013 - 5Czuwanie ojców 2013 - 6Czuwanie ojców 2013 - 7Czuwanie ojców 2013 - 8Czuwanie ojców 2013 - 9Czuwanie ojców 2013 - 10Czuwanie ojców 2013 - 11Czuwanie ojców 2013 - 12Czuwanie ojców 2013 - 13Czuwanie ojców 2013 - 14Czuwanie ojców 2013 - 15Czuwanie ojców 2013 - 16Czuwanie ojców 2013 - 17Czuwanie ojców 2013 - 18

 
 

nagrania z czuwania

 

nauczania

ks. Mariusz Rosik                                                           Homilia ks. Piotra

Henryk o płciowości męskiej i damskiej                              

 

Świadectwa

Andrzej                                                                Marek

 
 
Mail od Krzysztofa wysłany bezpośrednio po naszym czuwaniu:
Świadectwo Krzysztofa po czuwaniu ojców

 
 
ZAPIS CAŁEGO CZUWANIA 5 godz. 27 min

 
 
 

plakat i zaproszenie:

Czuwanie ojców 21_22.06.2013_na strone
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Środowisko katolickich mężczyzn z Wrocławia działających w różnych ruchach, wspólnotach i stowarzyszeniach odpowiadając na Boże wezwanie zaprasza wszystkich mężczyzn do wzięcia udziału w Czuwaniu modlitewnym ojców w intencji dzieci – STAŃ W WYŁOMIE.

Czuwanie Ojców jest częścią Nocy Kościołów oraz Wrocławskiego Tygodnia Ewangelizacyjnego. STAŃMY RAZEM – usłyszmy swoje głosy, zobaczmy swoje twarze, oddajmy Bogu chwałę poszukując i budując jedność i braterstwo.

Nasi przyjaciele z różnych miast w Polsce przyłączają się do naszej modlitwy, organizując Czuwania, w tym samym czasie, co my. Będziemy łączyć się z nimi internetowo. Będzie to, zatem NASZE WSPÓLNE uwielbienie BOGA za dar ojcostwa i stawanie przed Nim w intencji naszych dzieci, w wyłomach, jakie nieustanie powstają.

Dlaczego ?
23 czerwiec jest Dniem Ojca, a więc czasem radosnego świętowania daru i zadania, jakim jest bycie Ojcem. Wiedząc, że Wszelkie ojcostwo od Boga pochodzi (Ef 3, 15), pragniemy stać przez Bogiem i wpatrując się w Niego za sprawą Ducha Świętego coraz bardziej się do Niego upodabniać (2Kor3,18). W tym jak być ojcem chcemy się nie tylko od Boga uczyć, ale przede wszystkim do Niego upodabniać. Możliwe jest to tylko wtedy, kiedy będziemy nieustannie w Jego obecności. Mając tę świadomość i wiedząc, że pełnia Życia jest w Bogu stajemy w modlitwie dziękczynnej za dar życia naszych dzieci. Prosimy dla nich o Bożę przychylność, o łaskę, tak jak Mojżesz prosi za swój lud.
 
Widzimy jak Jair prosi Jezusa o ratunek dla swojego dziecka i ją otrzymuje nawet wtedy, gdy „po ludzku” jest to już całkowicie niemożliwe (Łk 8,41-56). Będziemy stali wytrwale jak natrętny przyjaciel (Łk 11,5-8) jak Bartymeusz pod Jerychem (Mk 10,47). Będziemy stali i prosili Cię, aby imiona naszych synów i córek znalazły się zapisane w niebie (Łk 10,20), abyś ty Jezu wyprowadził nasze dzieci na wolność, bo ten, kogo Ty wyzwolisz jest prawdziwie wolny (J 8,36), abyś darował im życie (J 10,28), by miały życie, radość, pokój w obfitości, abyś Jezu uczynił je Swoimi uczniami, abyś Ty sam wyrył na ich sercach swoje Prawo, abyś wypełnił je Sobą Duchu Święty, by potrafiły rozdzielić to, co pochodzi z nieba i sprowadza Królestwo Boże od tego, co pochodzi z piekła i wprowadza śmierć. Uczyń Boże Ojcze, nasze dzieci Swoimi i wprowadź je w głęboką relację z Sobą, Jezu.

linia

UWAGA !

DLA WSZYSTKICH NIE MOGĄCYCH UCZESTNICZYĆ FIZYCZNIE W TYM WYDARZENIU
PRZEWIDZIELIŚMY MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZNOŚCI DUCHOWEJ, DZIĘKI:

TRANSMISJI ONLINEobraz testowy do transmisji

OD GODZ. 22 DO 3.30 BĘDZIE DOSTĘPNA

NA NASZEJ GŁÓWNEJ STRONIE
http://mezczyzniwewroclawiu.pl/

ORAZ NA STRONIE TV Rodzina lub Wspólnoty HALLELUJAH:
http://tvrodzina.pl
http://www.hallelujah.pl
linia

 
 
Program czuwania

21:3o     22:oo Schodzenie się uczestników – zawiązanie wspólnoty, rozmowy kuluarowe.
22:oo    23:45 Blok pierwszy    – ojciec opiekun stworzenia – nasze dzieci są bardzo dobre (Jr 17,5-11, Ps 1).

Przywitanie – krótkie wprowadzenie, pozdrowienie najbliżej siedzących braci – przedstawienie się

Uwielbienie

Seminarium – prowadzący – ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik

Świadectwa

Liturgia powierzenia

Modlitwa dziękczynna

23:45     00:oo Przygotowania do Eucharystii
00:oo    1:3o Eucharystia pod przewodnictwem ks. Piotra Wiśniowskiego   – Homilia nt: Uzdolnieni i wyposażeni przez  Boga, by być ojcem, Autorytet ojcostwa, Radosna służba
1:30       1:45 Przerwa kawowa
1:45       3:30 Blok drugi           – Uzdalniać do życia (w tym modlitwa o napełnienie Duchem Świętym i przyjęcie Jego planu dla naszych dzieci oraz przyjęcia Jego mocy w realizowaniu powołania ojca zgodnie z Jego wolą).
3:3o       4:oo Sprzątanie