Męski wyjazd z o. Smołką

 >> podsumowanie rekolekcji
 
 
Wprowadzenie
 
Sesja 1
 
Sesja 2
 
Sesja 3

 
Jak ewangelizować ?

 
 
Zdjęcia z pobytu

 
 
 >> zaproszenie

termin: 19.10. – 21.10.2012
przyjazd w piątek po południu /kolacja/
wyjazd w niedzielę o 12:00

 

Kochani Bracia, serdecznie zapraszamy na rekolekcje weekendowe

Czy nowa ewangelizacja to coś dla mnie?

miejsce Klasztor O. Sercanów w Polanicy Zdrój, ul. Reymonta 1

http://sercaniebiali.pl/
rekolekcje prowadzi Ojciec Andrzej Smołka SSCC
 
Zwieńczeniem wyjazdu weekendowego będzie Marsz Mężczyzn.
niedziela 21 października 2012, godz. 14:30
Kościół św. Wojciecha pl. Dominikański, Wrocław.
 
koszt powinien zamknąć się w ok. 140 zł za dwie pełne doby pobytu

 

Słówko zachęty:

Już 50 lat od momentu jak Kościół w Ojcach  Soborowych (Sobór Watykański II) rozpoczął refleksję i wysłuchiwanie się w to co mówi Bóg do Kościoła. Jednym z owoców tej refleksji było zwrócenie się ku ewangelizacji. Prowadząc refleksję nad tym zagadnieniem odkryto konieczność ponownej ewangelizacji ochrzczonych czyli Nowej Ewangelizacji  W tym dziele dziedzictwo Polski jest olbrzymie. Niestrudzona praca ks.Blachnickiego, kardynała Wojtyły, który myślą tą zaczął dzielić się z całym Kościołem oraz wielu świeckich wokół nich zebranych prowadzących już w latach 70 pierwsze ewangelizacje, gdy jeszcze nikt nie mówił o Nowej Ewangelizacji, doprowadziła do tego, że w latach osiemdziesiątych miliony młodych ludzi uczestniczyło w Oazach, gdzie doświadczyli odnowienia swojego życia i rozpoczynali swoje nowe życie w Duchu Świętym.Dziedzictwo jakie zostało zgromadzone przez to pokolenie powinno się stać początkiem odkrywania swojej drogi nowemu pokoleniu, które może uczyć się na naszych błędach, ale również popełniając swoje własne poszukując własnego wyrazu i idąc za głosem tego co Bóg czyni w świecie dziś  ;-). Zatem ewangelizacja w swojej formie jest zmienna i twórcza pozwalająca na rozwój wszelkiej twórczości i ekspresji wyrazu. Pozostaje zatem Tradycyjna w swojej zmienności, co czyni ja zawsze świeżą i nową i tradycyjną zarazem. Pozwala to wszystkim aktywnie uczestniczyć w tym wielkim planie Boga wyrażonego  słowami Jezusa ‘przyjdź Królestwo Twoje’, a więc przemiany tego świata zgodnie z Bożą wolą.

 

Na weekendzie mamy nadzieję rozpalić nowy zapał ewangelizacyjny, by z całą śmiałością realizować Boże wezwanie „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15). Mamy również nadzieję, że nasze głoszenie ewangelii nie będzie tylko intelektualnym przekonywaniem, sprowadzonym do komunikatu bez mocy ale zgodnie z tym jak mówią Dzieje Apostolskie „ A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą,  gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa (Dz 4,29-30). Mamy nadzieję, że sam Bóg mocą Duch Świętego uformuje w nas Chrystusa,  który jest pełnym przekazem ewangelicznym, bo tylko On obecny w nas jest gwarancją właściwego przekazu Ewangelii o Królestwie Bożym. Ewangelizacja, to pasja dla Jezusa, to pasja czynienia woli Ojca Niebieskiego na ziemi, to pasja miłości do ludzi, którzy wracają do Ojca, to radość starszego brata. Ewangelizacja to uczestniczenie w radości ożywiania ludzi dla Boga, to możliwość widzenia jak ludzie wychodzą ze śmierci do życia, z ciemności do światła, z życia dla siebie samych do życia w Duchu Świętym jako ofiara żywa miła Bogu. Czy jest coś piękniejszego jeśli nie to by uczestniczyć w cudownym palnie Boga dla ludzkości. Zatem ewangelizacja to życie w pasji w Boga.
 

 >> PLAKAT