Wieczór sederowy 25.03.2012

 >> podsumowanie spotkania:
 

Gość Niedzielny z 08.04.2012


 
 
 >> informacje przed spotkaniem:
 
 
 >> plakaty:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

plakat czarno biały do druku

 
 

plakat kolorowy do druku

 
 

TEKST HAGADY

 
 

 
 >> zaproszenie:

zaproszenie na uroczystość 1 strona

zaproszenie na uroczystość 2-strona


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zaproszenie w wersji do druku.doc

 
 
 
 
 
 >> z nauczania Kościoła
 

Z nauczania Kościoła

 
 

 
 
Boże naszych ojców,
wybrałeś Abrahama i jego potomków,
aby zanieść Twoje Imię narodom:
jesteśmy głęboko zasmuceni zachowaniem tych,
którzy w ciągu historii zadali cierpienie Twoim dzieciom
i prosimy o Twoje wybaczenie.
Pragniemy zaangażować się w prawdzie w braterstwo
z ludem Księgi.

Jerozolima, 26 marca 2000

Jan Paweł II


 
 

 >> ruch mesjanistyczny:
 
Dr Michael Schiffman jest jednym z Szefów Unii Kongregacji Mesjanistycznych w USA. Posiada doktorat Teologii. Studiował z Rabinami, nauczyciel Tory, Historii Mesjańskiego Judaizmu, nauczający w mesjańskich szkołach UMJC w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Ukrainie i w Mołdowie.

Judaizm mesjanistyczny jest współczesnym ruchem religijnym o korzeniach sięgających starożytności . Jego ożywienie, które nastąpiło w ostatnich latach, może zapowiadać przełom w stosunkach żydowsko-chrześcijańskich.Wierzący z narodów odnajdują korzenie swojej wiary i sięgają do początku odnajdując swoją tożsamość i jedność.

Współczesny ruch mesjanistyczny już teraz stanowi prawdziwy, oparty na Słowie Bożym pomost między Żydami i chrześcijanami. Jest czymś więcej niż dialog – jest narzędziem, skutecznie używanym przez Boga do przebudzenia duchowego w narodzie wybranym i wśród narodów o tym mówi Michael Schiffman w swoim nauczaniu.


Przebudzenie_mesjanistyczne