Czuwanie ojców – 31.05.2014

>> Podsumowanie czuwania
 

zdjęcia


 

nagrania

Nauczanie ks. bp. Andrzej Siemieniewski: „Mężczyzna zakorzeniony w Chrystusie”

Homila i Świadectwo Olgierda

 
całe czuwanie 4h42min

 
 

zaproszenie

Wylom2014

Środowisko katolickich mężczyzn z Wrocławia działających w różnych ruchach, wspólnotach i stowarzyszeniach odpowiadając na Boże wezwanie zaprasza wszystkich mężczyzn do wzięcia udziału w Czuwaniu modlitewnym ojców w intencji dzieci – STAŃ W WYŁOMIE.
 
Czuwanie Ojców jest częścią Wrocławskiego Tygodnia Ewangelizacyjnego. STAŃMY RAZEM – usłyszmy swoje głosy, zobaczmy swoje twarze, oddajmy Bogu chwałę poszukując i budując jedność i braterstwo.
 
Nasi przyjaciele z różnych miast w Polsce przyłączają się do naszej modlitwy, organizując Czuwania, w tym samym czasie, co my. Będziemy łączyć się z nimi internetowo. Będzie to, zatem NASZE WSPÓLNE uwielbienie BOGA za dar ojcostwa i stawanie przed Nim w intencji naszych dzieci, w wyłomach, jakie nieustanie powstają.
 
Dlaczego ?
31 maj jest Wigilią Dnia Dziecka, a więc czasem radosnego świętowania naszych dzieci. Co możemy ofiarować naszym dzieciom? One potrzebują abyśmy kochali ich matki i stawali się coraz bardziej Ojcami na wzór Boga Ojca, od którego pochodzi wszelkie Ojcostwo (Ef 3, 15). Dlatego pragniemy stać przez Bogiem i wpatrując się w Niego za sprawą Ducha Świętego coraz bardziej się do Niego upodabniać (2Kor3,18). W tym jak być ojcem chcemy się nie tylko od Boga uczyć, ale przede wszystkim do Niego upodabniać. Możliwe jest to tylko wtedy, kiedy będziemy nieustannie w Jego obecności. Mając tę świadomość i wiedząc, że pełnia Życia jest w Bogu stajemy w modlitwie dziękczynnej za dar życia naszych dzieci. Prosimy dla nich o Bożę przychylność, o łaskę, tak jak Mojżesz prosi za swój lud.

Widzimy jak Jair prosi Jezusa o ratunek dla swojego dziecka i ją otrzymuje nawet wtedy, gdy „po ludzku” jest to już całkowicie niemożliwe (Łk 8,41-56). Będziemy stali wytrwale jak natrętny przyjaciel (Łk 11,5-8) jak Bartymeusz pod Jerychem (Mk 10,47). Będziemy stali i prosili Cię, aby imiona naszych synów i córek znalazły się zapisane w niebie (Łk 10,20), abyś ty Jezu wyprowadził nasze dzieci na wolność, bo ten, kogo Ty wyzwolisz jest prawdziwie wolny (J 8,36), abyś darował im życie (J 10,28), by miały życie, radość, pokój w obfitości, abyś Jezu uczynił je Swoimi uczniami, abyś Ty sam wyrył na ich sercach swoje Prawo, abyś wypełnił je Sobą Duchu Święty, by potrafiły rozdzielić to, co pochodzi z nieba i sprowadza Królestwo Boże od tego, co pochodzi z piekła i wprowadza śmierć. Uczyń Boże Ojcze, nasze dzieci Swoimi i wprowadź je w głęboką relację z Sobą, Jezu.

 
Spotykamy się w kościele św. Piotra i Pawła, plac Katedralny 4. Wejście od strony dziedzińca.

Zaczynamy  o godzinie 20:30. Bądź kilka minut wcześniej aby przywitać się z braćmi.
 

Przebieg spotkania:
 
20:30 Zawiązanie wspólnoty
21:15 Konferencja 1
22:30 Przerwa kawowa
23:00 Konferencja 2
24:00 Eucharystia
01:00 Przerwa kawowa
01:45 Droga Ognia i Słowa
02:30 Dziękczynienie
03:15 Przerwa kawowa/Zakończenie

ZOBACZCIE Podsumowanie Czuwania ojców z zeszłego roku:
Czuwanie-ojców-21_22.06.2013_min
 
 
 
 
 
 
 

linia

UWAGA !

DLA WSZYSTKICH NIE MOGĄCYCH UCZESTNICZYĆ FIZYCZNIE W TYM WYDARZENIU
PRZEWIDZIELIŚMY MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZNOŚCI DUCHOWEJ, DZIĘKI:

TRANSMISJI ONLINEobraz testowy do transmisji

OD GODZ. 20:30 DO 3:00 BĘDZIE DOSTĘPNA

NA NASZEJ STRONIE: 
http://mezczyzniwewroclawiu.pl/

http://mezczyzniwewroclawiu.pl/transmisje-na-zywo/

ORAZ NA STRONIE naszych przyjaciół z Krakowa:
http://mezczyzni.net
linia